14-daagse quarantaineplicht én testplicht bij reizen vanuit Nederland naar Niedersachsen

Vanwege de nieuwe coronavarianten die zich verspreiden roepen alle Europese landen hun inwoners op om voorlopig geen onnodige reizen naar het buitenland te maken. Door de gewijzigde situatie heeft de Duitse Bondsregering de toegangsregels flink aangescherpt. De deelstaat Niedersachsen heeft deze landelijke maatregelen grotendeels overgenomen.

 

Typeren van risicogebieden

In principe wordt er nu onderscheid gemaakt tussen normale risicogebieden, gebieden met veel besmettingen (zogeheten “Hochinzidenzgebiete”) en gebieden waar virusvarianten circuleren. In risicogebieden met veel besmettingen is het aantal nieuwe besmettingen met SARS-CoV-2 bijzonder hoog. Ook zijn er risicogebieden waarin bepaalde varianten van het virus in verhoogde mate circuleren.

Een actueel overzicht van deze drie types risicogebieden staat op de website van het Duitse “Robert Koch-Institut” (RKI). Nederland behoort tot de normale risicogebieden.

 

Terugkeer uit een risicogebied

In principe geldt dat reizigers die na een verblijf in een risicogebied terugkeren naar Duitsland, verplicht zijn om 14 dagen in quarantaine te gaan. Ook moeten zij zich vóór aankomst in Duitsland digitaal registreren via www.einreiseanmeldung.de en een negatieve testuitslag kunnen overleggen. Overtredingen van deze regels kunnen worden bestraft met een boete van maximaal 25.000 euro. De negatieve testuitslag mag niet ouder zijn dan 48 uur of moet meteen na aankomst zijn afgenomen. De testuitslag moet in het Duits, Engels of Frans zijn en voldoen aan de eisen van het Duitse “Robert Koch-Institut” (RKI). Ondanks een negatieve testuitslag  zijn deze reizigers nog altijd verplicht om in quarantaine gaan.

 

Verkorten van quarantaine

De quarantaineperiode kan worden ingekort als de uitslag van een tweede test, die vanaf de vijfde dag is afgenomen, ook negatief is.

 

Uitzonderingen op de registratie-, quarantaine- en testplicht bij aankomst vanuit Nederland

Uitzonderingen op de registratieplicht

De volgende vijf categorieën personen vallen, als zij vanuit een risicogebied naar de deelstaat Niedersachsen reizen, niet onder bovengenoemde digitale registratieplicht:

 1. Reizigers die zonder tussenstop door een risicogebied zijn gereisd,
 2. Reizigers op doorreis, zolang zij het grondgebied van Duitsland zo snel mogelijk verlaten,
 3. Bezoekers in het kader van het zogeheten ‘kleine grensverkeer’, die niet langer dan 24 uur in het risicogebied resp. Duitsland verblijven,
 4. Personen die beroepsmatig producten en goederen transporteren (over de weg, per spoor, boot en vliegtuig),
 5. Personen, die deel uitmaken van officiële delegaties en in die hoedanigheid naar Duitsland terugkeren via de regeringsterminal van luchthaven Berlin Brandenburg of via luchthaven Köln/Bonn en minder dan 72 uur in een risicogebied zijn geweest.

Let op: Personen uit bovengenoemde categorieën dienen een bewijs bij zich te hebben waarmee zij kunnen aantonen dat de uitzondering op hen van toepassing is.

 

Uitzonderingen op de testplicht

Reizigers die afkomstig zijn uit een risicogebied moeten in principe uiterlijk 48 uur na aankomst een negatieve testuitslag kunnen overleggen. Aan welke voorwaarden de testuitslag moet voldoen staat hier. Als het personen betreft die het land inreizen om werkzaamheden te verrichten, kan het testresultaat ook door de werkgever worden verstrekt.

Volgens de inreisregeling van de Bondsregering vallen o.a. volgende reizigers niet onder de test- en bewijsplicht:

 1. Personen die zijn uitgezonderd van eerdergenoemde registratieplicht,
 2. bij een verblijf van minder dan 72 uur
 3. a) Personen die het land inreizen vanwege een bezoek aan eerstegraads familieleden, een echtgenoot of partner die niet tot hetzelfde huishouden behoort, of vanwege gedeelde voogdij of omgangsrecht,
 4. b) Personen die onmisbaar zijn in de gezondheidszorg en zich daarbij houden aan de geldende beschermings- en hygiënerichtlijnen. De verantwoordelijke, werkgever of opdrachtgever moet schriftelijk bevestigen dat deze richtlijnen ter plaatse worden nageleefd. Dit geldt ook voor de noodzaak van de fysieke aanwezigheid,
 5. c) Hooggeplaatste leden van diplomatieke en consulaire diensten, vertegenwoordigers van parlementen en regeringen die zich houden aan de geldende beschermings- en hygiënerichtlijnen,
 6. d) Leden van de politiedienst van staten die het Schengenacquis bij de uitoefening van hun functie volledig toepassen,
 7. met inachtneming van de geldende beschermings- en hygiënerichtlijnen personen,
 8. a) die woonachtig zijn in Duitsland en om noodzakelijke redenen voor het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden, studie of opleiding naar hun werkplek, onderwijsinstelling of leerbedrijf in een risicogebied gaan en regelmatig, ten minste eenmaal per week, terugkeren naar hun woonplaats (grenspendelaars) of
 9. b) die woonachtig zijn in een risicogebied en om noodzakelijke redenen voor het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden, studie of opleiding naar Duitsland gaan en regelmatig, ten minste eenmaal per week, terugkeren naar hun woonplaats (grenspendelaars).

 

Uitzonderingen op de quarantaineplicht

Bij het inreizen van de deelstaat Niedersachsen vanuit Nederland zijn er volgens artikel 1 lid 5 t/m 8 van de inreisregeling van Niedersachsen, verschillende uitzonderingen op de quarantaineplicht van toepassing. Dit betreft o.a. grenspendelaars die slechts één keer per week terugkeren naar hun woonplaats en het kleine grensverkeer.

 

Weekendpendelaar

Volgens de huidige stand van zaken moeten grenspendelaars die langer dan 24 uur in Nederland verblijven of vanuit Nederland een bezoek aan de deelstaat Niedersachsen brengen dat langer dan 24 uur duurt, zich vóór aankomst in Duitsland digitaal registreren via www.einreiseanmeldung.de

 

Terugkeer uit gebieden met veel besmettingen en gebieden met een virusvariant.

Voor personen, die voorafgaand aan hun aankomst in Niedersachsen 14 dagen in gebieden met een hoog aantal besmettingen of een virusvariant hebben verbleven, gelden andere regels.
Informatie hierover is te vinden op de website van de deelstaatregering van Niedersachsen.

 

Hier vindt u meer informatie: