Nederland ‘hoogrisicogebied’ voor Duitsland – gevolgen voor de grensregio met Niedersachsen

De Duitse regering heeft Nederland als hoogrisicogebied voor het coronavirus aangewezen. Dat betekent dat mensen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen alleen met een negatieve coronatest, die niet ouder is dan 48 uur, de grens mogen oversteken. Er komen geen grenscontroles, maar de Duitse politie gaat wel steekproefsgewijs controles uitvoeren.

Duitse indeling van risicogebieden
In principe maakt Duitsland onderscheid tussen ‘normale risicogebieden’, ‘hoogrisicogebieden’ en ‘virusvariantgebieden’. In hoogrisicogebieden ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op een hoog niveau. Landen of delen van landen worden ingedeeld als hoogrisicogebied wanneer het aantal coronabesmettingen in het betreffende gebied boven de 200 besmettingen per 100.000 inwoners per week uitkomt. Virusvariantgebieden zijn gebieden waar varianten van het coronavirus, zoals de Britse variant, op grote schaal de kop opsteken.

Op de website van het Robert Koch Institut (het Duitse RIVM) is te zien welk land tot welk risicogebied behoort. Nederland is sinds 6 april ingedeeld als hoogrisicogebied. Om die reden kan men vanuit Nederland alleen met een negatieve coronatest naar Duitsland reizen. Daarnaast is er een verplichte quarantaineregeling en een digitale registratieplicht. Voor grenspendelaars, dat zijn mensen die voor werk of opleiding regelmatig de grens oversteken, hebben de Duitse deelstaten speciale regelingen getroffen.

De regelgeving van de deelstaat Niedersachsen is terug te vinden op deze website.

Verplichte test bij reizen naar Niedersachsen
Bij het inreizen van de deelstaat Niedersachsen is een negatieve coronatest verplicht. De testplicht is vastgelegd in de inreisverordering van de deelstaat (§ 3 Absatz 2 S. 1 Nr. 1 der aktuellen Coronavirus-Einreiseverordnung – CoronaEinreiseV). In deze verordening staat in § 4 welke uitzonderingen gelden. Voor de volgende groepen geldt een uitzondering op de regels, mits zij geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus kunnen wijzen:
– personen, die alleen op doorreis in Nederland zijn geweest en in Nederland geen tussenstop hebben gemaakt;
– personen die op doorreis zijn in Duitsland;
– ‘bij een verblijf korter dan 72 uur én met het in acht nemen van de geldende afstands- en hygiënevoorschriften: personen, die voor hun werk personen, waren of goederen over de weg, per spoor, per schip of per vliegtuig transporteren’;
– officiële delegaties (onder bepaalde voorwaarden);
– individuen die dat met de plaatselijke gezondheidsdienst hebben afgesproken;
– kinderen jonger dan zes jaar.

Waren-, personen- en goederenvervoer
Er geldt ook een testplicht voor personen die werkzaam zijn in het waren-, personen- en goederenvervoer en die langer dan 72 uur in Duitsland zijn. Zij moeten zich eveneens digitaal registreren voordat zij Duitsland inreizen (klik hier). Ook personen die zich korter dan 72 uur in Niedersachsen ophouden, moeten zich registreren. Voor het zogenaamde ‘kleine grensverkeer’, dat wil zeggen bezoeken tot 24 uur, is registreren niet verplicht, maar het overleggen van een negatieve coronatest wél. In deze illustratie van de deelstaat Niedersachsen zijn de regels samengevat.

Grenspendelaars vanuit Nederland naar Niedersachsen
De in de buurt van de Duits-Nederlandse grens gelegen Landkreisen in de deelstaat Niedersachsen hebben de situatie voor grenspendelaars in een eigen verordening ondergebracht. Het betreft de Landkreisen Leer, Aurich, Emsland, de Grafschaft Bentheim en de Stadt Emden. De meeste van deze bestuurlijke eenheden hebben inmiddels een verordening gepubliceerd, die geldig is vanaf 7 april.

In de verordeningen staat vastgelegd dat grenspendelaars, die minstens twee keer per week vanuit Nederland naar een van de Landkreisen reizen, slechts tweemaal per week een negatieve coronatest hoeven te laten zien. Wanneer grenspendelaars op twee opeenvolgende dagen een van deze Landkreisen inreizen, hebben ze aan één negatieve test genoeg. De test mag niet ouder zijn dan 48 uur (zie ook § 3 Absatz 3 CoronaEinreiseV). Wanneer de grenspendelaar geen negatieve sneltest kan overleggen, is hij conform de huidige regelgeving verplicht direct bij binnenkomst een Duitsland een coronatest te doen.

De uitzonderingen voor grenspendelaars gelden ook voor personen die ‘eerstegraads’ familieleden – dat kunnen echtgenoten of partners zijn die niet tot hetzelfde huishouden behoren – bezoeken of gedeeld zorgdragen voor een persoon in het buurland. Een groot deel van de bovengenoemde Landkreisen heeft daarnaast vastgelegd dat personen die werkzaam zijn bij hulpdiensten, zoals politie en brandweer, niet onder de testplicht vallen.