Nieuwe Quarantaine-verordening in deelstaat Niedersachsen regelt in- en uitreizen

Het Robert Koch-Institut (het Duitse RIVM) heeft Nederland in oktober tot risicogebied verklaard. Dit heeft tot gevolg dat personen die in een risicogebied zijn geweest, bij aankomst in Duitsland doorgaans 10 dagen in zelfquarantaine moeten.

De details qua uitvoering en uitzonderingen op de quarantaineregeling worden door de afzonderlijke deelstaten bepaald. In Niedersachsen zijn deze regelingen vastgelegd in de “Niedersächsische Quarantaine-Verordnung “, die sinds 9 november 2020 van kracht is.

In principe geldt nog steeds dat personen die na een verblijf in een risicogebied, waaronder de provincies Groningen en Drenthe, naar de deelstaat Niedersachsen reizen, verplicht zijn om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook moeten zij onmiddellijk contact opnemen met het bevoegde “Gesundheidsamt” (de Duitse GGD) in hun regio en melden dat zij in een risicogebied zijn geweest. Overtredingen van deze quarantaineregels kunnen worden bestraft met een boete van maximaal 25.000 euro. Nieuw is dat deze melding online moet gebeuren.

Uitzonderingen op de quarantaineplicht

Conform de Quarantaine-verordening die sinds 9 november van kracht is, vallen diverse reizigers en bepaald bestemmingsverkeer niet onder de quarantaine – en meldingsplicht. Het is verder van belang dat de hygiëne- en afstandsmaatregelen in acht worden genomen. Volgens de website van de deelstaatregering van Niedersachsen is de uitzondering van toepassing op:

  • “Personen, die een bezoek brengen in het kader van het zogeheten ‘kleine grensverkeer’, en die niet langer dan 24 uur in het risicogebied verblijven.
  • Grenspendelaars of –gangers, die om noodzakelijke redenen voor werk, studie of beroepsopleiding een risicogebied in- of uitreizen. Zij moeten echter tevens regelmatig,  tenminste één keer per week terugkeren naar hun woonplaats en zich houden aan de geldende beschermings- en hygiënerichtlijnen. De werkgever, opdrachtgever, de onderwijsinstelling of het leerbedrijf moet schriftelijk bevestigen dat deze richtlijnen ter plaatse worden nageleefd. Dit geldt ook voor de noodzaak van de fysieke aanwezigheid.
  • Reizigers op doorreis, zolang zij het grondgebied van Duitsland zo snel mogelijk verlaten.
  • Personen die familieleden bezoeken en niet langer dan 72 uur in het risicogebied verblijven en zich daarbij houden aan de geldende beschermings- en hygiënerichtlijnen.
  • Personen die beroepsmatig producten, goederen en personen transporteren, personen die onmisbaar zijn in de gezondheidszorg, alsmede hooggeplaatste diplomaten, vertegenwoordigers van parlementen en regeringen, die niet langer dan 72 uur in het risicogebied verblijven en zich daarbij houden aan de geldende beschermings- en hygiënerichtlijnen.”

Hier vindt u meer informatie: