Provincies Groningen, Friesland en Zeeland niet langer risicogebied voor Duitsland

Met ingang van 20 juni gelden de provincies Groningen, Friesland en Zeeland voor Duitsland niet meer als risicogebied voor het coronavirus. De rest van Nederland is door het Robert Koch Instituut (het Duitse RIVM) nog wel ingedeeld als risicogebied. Op 30 mei was heel Nederland door Duitsland al afgeschaald van ‘Hochinzidenzgebiet’ (d.w.z. een gebied met veel coronabesmettingen) naar ‘gewoon’ risicogebied. 

Duitse indeling van risicogebieden

In principe maakt Duitsland onderscheid tussen gebieden met een normaal risico, gebieden met een hoge incidentie en gebieden met een virusvariant. Hoogincidentiegebieden zijn risicogebieden waar een bijzonder hoog aantal nieuwe besmettingen met SARS-CoV-2 voorkomt. Virusvariantengebieden zijn risicogebieden waar bepaalde varianten van het coronavirus wijdverspreid zijn geraakt.

De huidige lijsten van de drie typen risicogebieden zijn te vinden op de website van het Robert Koch Instituut.

Naar Duitsland reizen vanuit Groningen, Friesland of Zeeland

Omdat de provincies Groningen, Friesland en Zeeland niet meer tot de risicogebieden behoren, vervalt de meld-, quarantaine en testplicht voor reizigers of vakantieterugkeerders uit deze provincies.

Binnenkomst vanuit een risicogebied

Voor binnenkomst in Duitsland vanuit een risicogebied geldt als algemene regel dat mensen die uit zo’n gebied komen een quarantaine van 10 dagen in Duitsland in acht moeten nemen, zich vóór binnenkomst via een registratieportaal moeten laten registreren en een negatieve coronatest moeten overleggen of naderhand moeten overleggen. Op de websites van de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen is meer informatie te vinden over de regels die bij het inreizen vanuit een risicogebied in acht moeten worden genomen.

Vrijstellingen van de verplichting tot registratie, quarantaine en test bij binnenkomst uit Nederland

Bij het binnenkomen van Duitsland vanuit een risicogebied zijn er voor bepaalde groepen mensen uitzonderingen op bovengenoemde quarantaine-, meldings- en testvoorschriften. Dit geldt voor personen die op doorreis zijn of voor zogenaamd klein grensverkeer, waarbij men minder dan 24 uur in een risicogebied of in Duitsland verblijft. Bovendien gelden de plichten niet voor werknemers in het vervoer of grenspendelaars. Bezoek aan familieleden in de eerste graad of levenspartners is ook weer mogelijk voor maximaal 72 uur zonder de verplichting tot registratie en quarantaine. Bewijs van het bestaan van een vrijstelling dient u bij u te dragen.

Reizen uit gebieden met een hoge incidentie of een virusvariantengebied

Voor personen die in de laatste 14 dagen vóór binnenkomst in Duitsland in gebieden met een hoge incidentie of in virusvariantgebieden verbleven, gelden andere regels. Informatie hierover is te vinden op de website van het Federale Ministerie van Volksgezondheid.

Reizen naar Nederland vanuit Duitsland

Duitsland wordt door Nederland inmiddels als een land met een geel reisadvies gezien. Dat betekent dat reizigers vanuit Duitsland naar Nederland geen negatieve PCR-test meer hoeven te laten zien en ook niet meer in quarantaine hoeven bij binnenkomst. Bekijk hier het Nederlandse reisadvies voor Duitsland.

Officiële nummers voor extra informatie:

Nederland: Publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: Tel. vanuit Nederland: 0800 1351; vanuit Duitsland: +31 (0) 20 205 13 51 (bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur)

Deelstaat Niedersachsen: Bürgerhotline: Tel.: +49 (0) 511 120 6000 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur)

Deelstaat Nordrheinwestfalen: Bürgerhotline +49 (0) 211 / 9119-1001 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur; zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur)