Testverplichting voor reizen naar Niedersachsen

Personen die in een risicogebied zijn geweest moeten bij aankomst in Duitsland doorgaans 10 dagen in quarantaine gaan, zich vóór aankomst digitaal registreren en nu ook een negatieve testuitslag kunnen laten zien.

In de deelstaat Niedersachsen is in de Quarantaine-verordening vastgelegd, welke reizigers bij aankomst in Niedersachsen onder de quarantaineplicht vallen of een negatieve testuitslag moeten kunnen overleggen. Vanaf 11 januari 2021 is een nieuwe versie van deze verordening van kracht.

In principe geldt nog steeds dat personen die na een verblijf in Nederland naar de deelstaat Niedersachsen reizen, verplicht zijn om 10 dagen in quarantaine te gaan. Ook moeten zij onmiddellijk contact opnemen met het bevoegde “Gesundheidsamt” (de Duitse GGD) in hun regio en online melden dat zij in een risicogebied zijn geweest. Overtredingen van deze quarantaineregels kunnen worden bestraft met een boete van maximaal 25.000 euro.
Bovendien moeten zij nu een negatieve testuitslag kunnen laten zien die niet ouder is dan 48 uur of die meteen na aankomst is afgenomen. De testuitslag moet in het Duits, Engels of Frans zijn en voldoen aan de eisen van het Duitse “Robert Koch-Institut” (RKI). Ondanks een negatieve testuitslag  zijn zij nog altijd verplicht om in quarantaine gaan.

Verkorten van quarantaineplicht

De quarantaineperiode kan worden ingekort als de uitslag van een tweede test, die vanaf de vijfde dag is afgenomen, ook negatief is.

Uitzonderingen op de quarantaine-, meldings- en testplicht

Conform de Quarantaine-verordening die vanaf 11 januari 2021 van kracht is, vallen diverse reizigers en bepaald bestemmingsverkeer niet onder de quarantaine –, meldings- en testplicht. Het is verder van belang dat de hygiëne- en afstandsmaatregelen in acht worden genomen. Volgens de website van de deelstaatregering van Niedersachsen is de uitzondering van toepassing op:

  • “Personen, die een bezoek brengen in het kader van het zogeheten ‘kleine grensverkeer’, en die niet langer dan 24 uur in het risicogebied verblijven.
  • Grenspendelaars of –gangers, die om aantoonbaar noodzakelijke redenen voor werk, studie of beroepsopleiding een risicogebied in- of uitreizen. Zij moeten echter tevens regelmatig,  tenminste één keer per week terugkeren naar hun woonplaats en zich houden aan de geldende beschermings- en hygiënerichtlijnen. De werkgever, opdrachtgever, de onderwijsinstelling of het leerbedrijf moet schriftelijk bevestigen dat deze richtlijnen ter plaatse worden nageleefd. Dit geldt ook voor de noodzaak van de fysieke aanwezigheid.
  • Reizigers op doorreis, zolang zij het grondgebied van Duitsland zo snel mogelijk verlaten.
  • Personen die beroepsmatig producten, goederen en personen transporteren, personen die onmisbaar zijn in de gezondheidszorg, alsmede hooggeplaatste diplomaten, vertegenwoordigers van parlementen en regeringen, die niet langer dan 72 uur in het risicogebied verblijven en zich daarbij houden aan de geldende beschermings- en hygiënerichtlijnen.”

 

Registratieplicht

Belangrijk: reizigers uit risicogebieden zijn verplicht om zich vóór aankomst in Duitsland digitaal te registreren op www.einreiseanmeldung.de. Uitzonderingen op de registratieplicht gelden met name voor “klein grensverkeer” – d.w.z. als het bezoek minder dan 24 uur duurt.

Strenge lockdown

Sinds 10 januari 2021 gelden nog strengere contactbeperkingen dan voorheen. Huishoudens mogen dan alleen nog maar bezoek ontvangen van 1 persoon per dag.
In gemeenten met meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners kan het inwoners worden verboden om verder dan 15 kilometer van hun woonplaats te reizen.

Hier vindt u meer informatie: