Digitaal spreekuur grensgangers

Belastingen, pensioen, ziektekosten, en meer …

Tijdens deze spreekuren zijn vertegenwoordigers aanwezig van de Nederlandse Belastingdienst, het Duitse Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank (Bureau voor Duitse Zaken) en het GrensInfoPunt. Hebt u vragen die niet specifiek alleen over Kindergeld, kinderbijslag e.d. gaan, dan kunt u bij dit spreekuur terecht.

Deze spreekuren worden op de volgende dagen gehouden:

  • 17 maart
  • 21 april
  • 26 mei
  • 16 juni
  • 31 augustus
  • 15 september
  • 20 oktober
  • 24 november
  • 15 december

U kunt via email een afspraak maken: spreekuur@euregio.eu

Informatie over deze en andere spreekuren vindt u ook op Twitter en Facebook.Verdere data voor dit evenement