GrensWerk

Contact Openingstijden Nieuws / Agenda Arbeidsmarktbarometer Over GrensWerk

 

U wilt in Duitsland gaan werken of u wilt personeel uit Duitsland in dienst nemen?

GrensWerk in Gronau helpt u hierbij …

GrensWerk is uw aanspreekpunt voor werken over de grens. Bij ons krijgt u gratis informatie en advies met betrekking tot een baan in het andere land.

Op zoek naar een baan

Als u werknemer bent of werkzoekende, dan kan het team van medewerkers van GrensWerk u ondersteunen op zoek naar een baan in Duitsland. Dan gaat het niet alleen om het opstellen van een CV of ondersteuning bij de diploma-erkenning, wij zijn ook gespecialiseerd in sociale verzekeringen en belastingen.

 

U hebt een vacature

U bent werkgever en op zoek naar personeel uit Duitsland, dan ondersteunen wij u graag in het zoeken van geschikt personeel voor uw bedrijf. Op verzoek bieden wij op uw bedrijf gerichte bijeenkomsten en speeddates aan om uw vacatures te bezetten. Als u zelf iets wilt organiseren, helpen wij u graag.

 

Bezoek ons op Twitter

Contact:

Adres:

  • Bahnhofstraße 39
    48599 Gronau
    Bij de Agentur für Arbeit in Gronau, 1e verdieping

Telefoon:

  • 0049 2562-933429

Email:

Openingstijden:

  • Wij zijn van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 12.00 uur telefonisch en voor persoonlijke gesprekken bereikbaar. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Kom langs en laat u informeren.

 

GrensWerk is eenvoudig met openbaar vervoer te bereiken, het is gevestigd in het pand van de Arbeitsagentur op de 1e etage tegenover het station. Er is voldoende parkeergelegenheid.

 

Nieuws / Agenda

  • Op dinsdag 26 maart 2019 tussen 08.02 en 15.26 uur zullen de medewerkers van Grenswerk in geselecteerde treinen van Enschede naar Münster via Coesfeld en van Coesfeld naar Enschede via Münster voorlichting geven over wonen in het ene land en werken in het andere land geven. Meer informatie vindt u hier.

Arbeidsmarktbarometer

De Arbeidsmarktbarometer EUREGIO is een instrument met als doel om actuele en concrete signalen op te vangen over betekenisvolle ontwikkelingen en knelpunten op de arbeidsmarkt van de EUREGIO. Uit onderzoek komen signalen naar voren die aanleiding kunnen geven om knelpunten grensoverschrijdend/euregionaal op te lossen dan wel om kansen grensoverschrijdend/euregionaal aan te grijpen. De vervolgacties kunnen door diverse partijen (EUREGIO, arbeidsbemiddelaars, scholen, bedrijven etc.) opgepakt worden, afhankelijk van het signaal.

Om signalen op te vangen is een expertpanel samengesteld. Leden van het panel zijn professionals, die weten wat er speelt op de arbeidsmarkt in het algemeen en bij bedrijven in het bijzonder. De eerste groep leden is gerekruteerd uit de klankbordgroep/stuurgroep van het project UNLOCK. Deze eerste groep heeft aanvullende experts voor het panel aangedragen.

Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert de Arbeidsmarktbarometer EUREGIO als pilot uit in opdracht van de EUREGIO. Hier gaat u naar de Arbeidsmarktbarometer.

Over GrensWerk

Aan de grens tussen Nederland en Duitsland zijn de afgelopen jaren veelzijdige maatschappelijke en economische vervlechtingen ontstaan. Vooral in de regio Gronau en Enschede, waar de stadsgrens tegelijkertijd landsgrens is, is er bereidheid te zien om zich in en met het buurland te engageren. Zo wordt bijvoorbeeld door Nederlanders veelvuldig gekozen voor Duitsland als woonplaats vanwege de gunstige woningmarkt. De grens is ook mentaal meer doorlaatbaar geworden.

Desondanks worden de arbeidsmarkten in de regio veelal nog apart van elkaar en niet als een geheel beschouwd en door de eigen arbeidsbemiddelingsinstanties apart bediend. Bij een vaak onbestendige economische ontwikkeling zouden beide kanten van een geoptimaliseerd evenwicht van vraag en aanbod van personeel profiteren, omdat de technische werkwijzen, het goederenverkeer en de productieomstandigheden in sterke mate identiek zijn.

De integratie van de arbeidsmarkten tot een grensoverschrijdende, Euregionale arbeidsmarkt moet daarom worden bevorderd. Dit zal de wederzijdse acceptatie verder vergroten en vervolgens dankzij multiplicator-effecten het verdere succes borgen. De “grens in de hoofden” als belemmering voor de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling kan daardoor worden afgebroken.

Vereisten voor succes zijn de transparantie omtrent de voorwaarden in het buurland en de kennis van concrete arbeidsmogelijkheden. Daarvoor moet een duurzame informatie- en adviesstructuur worden opgezet waarvan iedereen gebruik kan maken. De tot nu toe overwegend apart opererende instellingen gemeente Enschede, UWV Werkbedrijf Twente, Arbeitsagentur Coesfeld en EUREGIO willen hun activiteiten bundelen en concentreren in een gezamenlijk kenniscentrum t.b.v. grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Tevens zullen tijdens het project de mogelijkheden voor grensoverschrijdende opleidingen worden onderzocht. Hierbij wordt ook samengewerkt met de Arbeitsagenturen Nordhorn en Rheine.