Home-office in verband met coronavirus en gevolgen sociale zekerheid

Volgens EU-verordening 883 uit 2004 is een grensarbeider sociaal verzekerd in het land waar hij woont, als hij ten minste 25% van zijn werk in het land waar hij woont, verricht.

Ook grenspendelaars werken nu veel thuis. In principe kan dit betekenen dat een grenspendelaar die bijvoorbeeld in België woont en normaal gesproken in Duitsland zou werken, nu onder de Belgische sociale zekerheid zou vallen. In dit stadium hebben zowel de Belgische, Duitse als de Nederlandse regering besloten dat deze beoordeling niet van toepassing is als het werken thuis wordt veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.  Dit betekent dat u, in verband met het coronavirus, gedekt blijft door het socialezekerheidsstelsel dat u had voordat u thuis begon te werken.

  • Standpunt van de DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland) vindt u hier>>
  • Het standpunt van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) vindt u hier>>
  • Het standpunt van de Belgische regering vindt u hier>>

Het ITEM-Instituut in Maastricht brengt meer duidelijkheid in de actuele situatie met behulp van duidelijke tabellen en vergelijkt welke regelgeving in belastingwetgeving en sociale zekerheidswetgeving momenteel van toepassing is in de regio Nederland – Duitsland – België.

Download>>