Links naar regelingen en organisaties in Europa

EURES Het Europese banennetwerk voor werkgevers en werkzoekenden.
Europese Commissie – coördinatie van de sociale zekerheid binnen de EU Website van de Europese Commissie over de coördinatie van de socialezekerheidstelsels in de EU met meer informatie en links.
Uw Europa – advies en steun voor burgers Dit is de website voor EU-burgers en hun gezinsleden. Hier kunt u terecht voor informatie over uw rechten en handige tips voor uw reizen binnen de Europese Unie.
Uw Europa – advies en steun voor ondernemers Dit is de website voor zakendoen in Europa. Hier kunt u terecht voor informatie over uw rechten en plichten.
Europese Commissie – vrij verkeer van vaklieden Op deze pagina van de Europese Commissie vindt u informatie over de Europese regelgeving betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Engelstalig).
Europees e-justitie-portaal Het Europese e-justitie-portaal bevat informatie over de verschillende rechtsstelsels van de EU-lidstaten en over verschillende rechtsgebieden. Het is bedoeld om het EU-recht toegankelijk te maken.
Europees netwerk van consumentencentra Het EU-brede netwerk van Europese consumentencentra (ECC-Net) biedt gratis bijstand en advisering (Engelstalig).
Erfrecht in Europa Deze website biedt uitgebreide informatie betreffende het erfrecht in de verschillende lidstaten (Engelstalig).
FreSsco Netwerk van juristen (voornamelijk sociale zekerheid)
SOLVIT  SOLVIT is een online netwerk voor de pragmatische oplossing van problemen in geval van verkeerde toepassing van EU-voorschriften door nationale overheidsinstanties. Zij behandelen klachten van burgers en bedrijven.