Meer tijd voor Duitse belastingaangifte 2018

De termijnen voor het indienen van belastingaangiften worden verlengd. De termijn voor belastingplichtigen die wettelijk verplicht zijn om de belastingaangifte 2018 in te dienen, loopt volgend jaar af op 31.07.2019. Als een belastingadviseur wordt aangesteld om de aangifte te verwerken, wordt de termijn verlengd tot de laatste dag van februari. Aangezien dit in 2020 een zaterdag is, is er tijd tot 2 maart 2020.

Belastingplichtigen die niet wettelijk verplicht zijn om een belastingaangifte in te dienen en die dit vrijwillig doen, kunnen nog tot eind 2018 hun belastingaangifte 2014 indienen.