Privacy

De verzameling van uw persoonlijke gegevens

Het Grensinfopunt slaat gegevens op zoals uw naam en contactgegevens. Ook slaat Grensinfopunt gegevens op die niet met u geassocieerd kunnen worden zoals postcode, leeftijd etc.

Sommige gegevens over uw computer-hardware en software zullen automatisch door het Grensinfopunt worden verzameld. Daartoe behoren uw ip-adres, de door u gebruikte browser, uw domeinnaam, de duur van uw bezoek aan de website en de geraadpleegde webpagina’s van de onderhavige website. Deze informatie wordt gebruikt door Grensinfopunt om de kwaliteit van de service te waarborgen en om algemene statistieken op te stellen over het gebruik van de website van Grenzinfopunkt. Houd er rekening mee dat persoonlijke informatie, die u openbaar maakt, gebruikt en misbruikt kan worden.

Let op!: Het Grensinfopunt leest uw privé online communicatie niet. Het Grensinfopunt verzoekt u om de verklaringen van gegevensbescherming van de websites u via de onderhavige website bezoekt, te controleren zodat u weet hoe deze websites uw informatie opslaan en gebruiken. Het Grensinfopunt is niet verantwoordelijk voor de verklaringen betreffende gegevensbescherming of andere inhoud op websites buiten de website van het Grensinfopunt.

Contactformulier

De gegevens, die u dient in te vullen op het formulier, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Uw contactgegevens dient u enkel in te vullen opdat het ons mogelijk is om met u contact op te nemen.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden niet aangetast door deze bepaling.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Grensinfopunt verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de website “grensinfopunt.eu” online te houden en de gewenste service te kunnen bieden. Het Grensinfopunt gebruikt uw gegevens ook om u te infomeren over andere producten of diensten van het Grensinfopunt. Het Grensinfopunt kan ook contact met u opnemen door middel van enquêtes om onderzoek te doen naar uw mening over de huidige services of over eventuele nieuwe diensten.

Het grensinfopunt zal uw gegevens niet doorverkopen of verhuren aan derden. Het Grensinfopunt kan u incidenteel in naam van externe partners een aanbieding doen die voor u interessant kan zijn. In deze gevallen zullen uw persoonlijke gegevens zoals naam en contactgegevens nooit worden doorgegeven aan derden.

Bovendien kan het Grensinfopunt persoonlijke gegevens delen met partners voor het uitvoeren van statistische analyse. Voor alle partners geldt een verbod tot gebruik van uw persoonlijke gegevens, voor zover deze niet worden gebruikt in het kader van de door het Grensinfopunt aangeboden diensten. Dit laatste vinden wij noodzakelijk om uw persoonlijk vertrouwen te blijven houden.

Het Grensinfopunt maakt geen gevoelige persoonlijke gegevens openbaar zoals afkoms t, religie of politieke voorkeur. Het Grensinfopunt houdt bij welke pagina’s onze klanten bezoeken op www.grensinfopunt.eu om te bepalen welke daarvan het meest bezocht worden. Deze gegevens worden gebruikt om bezoekers een individueel aangepaste content te bieden. Dit geldt voor bezoekers die een specifiek interesse aangeven.

Uitwisseling van persoonlijke gegevens

Op last van een rechter zal het Grensinfopunt uw persoonlijke gegevens doorgeven aan het Openbaar Ministerie zonder u hierover in te lichten en toestemming te vragen. Wij behouden ons voor om uw persoonlijke gegevens in geval van een gerechtelijke procedure in te zetten, indien wij ons hiertoe gedwongen voelen.

Gebruik van Cookies

De websites bevatten Cookies, om het gebruik van de website makkelijker te maken. Een cookie is een tekstbestand die via de server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma uit te voeren of een virus te verspreiden. Cookies worden aan u persoonlijk toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in een domain die ze zelf hebben gecreëerd. Een van de belangrijkste redenen voor het gebruik van cookies is om u een comfortabele handhaving van de website mogelijk te kunnen maken en u tijd te besparen. Doel van een cookies is de melding aan de webserver een bepaalde pagina herhaaldelijk heeft bezocht. Dit geldt ook voor de registratie bij het Grensinfopunt. De online-cookies helpen het Grensinfopunt, specifieke informatie te verkrijgen over latere bezoeken. Dit maakt het tevens makkelijk om persoonlijke gegevens van uw op te slaan zoals factuur- en verzendadres.

Als u naar dezelfde website www.grensinfopunt.eu terugkeert, zijn uw gegevens weer klaar om gebruikt te worden. Zo kunnen de instelling op de website van het Grensinfopunt aangepast worden naar gelang uw voorkeur. U heeft de mogelijkheid om de Cookies te accepteren of te weigeren. De meeste web- browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser dusdanig instellen dat hij alleen de Cookies accepteert van door u gekozen websites. Als u ervoor kiest om de cookies te weigeren kan het zijn dat het voor u onmogelijk is om de interactieve pagina’s van het Grensinfopunt te raadplegen.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Het Grensinfopunt stelt uw informatie veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Het Grensinfopunt bewaart hiervoor uw persoonlijke informatie, die u op de server opslaat, in een gecontroleerde en vergrendelde omgeving. Als persoonlijke informatie zoals creditcard-gegevens over worden gedragen aan andere websites, zal het coderingprotocol “Secure Socket Layer (SSL)” deze beschermen.

Wijzigingen van deze verklaring

Het Grensinfopunt behoudt zich het recht voor om deze verklaring, indien nodig, te actualiseren om deze aan te passen aan het feedback van klanten of aan juridische en maatschappelijke wijzigingen. Het Grensinfopunt zal u over deze verandering op de website of per E-Mail infomeren. De wijziging wordt geldig verklaard, als u niet binnen vier weken hiertegen schriftelijk bezwaar heeft ingediend bij het Grensinfopunt.

Contact

Het Grensinfopunt verheugt zich over uw feedback over deze verklaring betreffende gegevensbescherming. Mocht u vragen of suggesties hebben, neem dan gerust contact op met ons via info@grenzinfopunkt.eu, Wij zullen dan zo snel mogelijk antwoorden. Ons adres en telefoonnummer voor schriftelijk of persoonlijk contact vindt u onder het kopje “contact” op onze website.