Privacy

De verzameling van uw persoonlijke gegevens

Het Grensinfopunt Scheldemond slaat gegevens op zoals uw naam en contactgegevens. Ook slaat Grensinfopunt Scheldemondgegevens op die niet met u geassocieerd kunnen worden zoals postcode, leeftijd etc.

Sommige gegevens over uw computer-hardware en software zullen automatisch door het Grensinfopunt Scheldemond worden verzameld. Daartoe behoren uw ip-adres, de door u gebruikte browser, uw domeinnaam, de duur van uw bezoek aan de website en de geraadpleegde webpagina’s van de onderhavige website. Deze informatie wordt gebruikt door Grensinfopunt Scheldemond om de kwaliteit van de service te waarborgen en om algemene statistieken op te stellen over het gebruik van de website grensinfopunt.eu . Houd er rekening mee dat persoonlijke informatie, die u openbaar maakt, gebruikt en misbruikt kan worden.

Let op!: Het Grensinfopunt Scheldemond leest uw privé online communicatie niet. Het Grensinfopunt Scheldemond verzoekt u om de verklaringen van gegevensbescherming van de websites u via de onderhavige website bezoekt, te controleren zodat u weet hoe deze websites uw informatie opslaan en gebruiken. Het Grensinfopunt Scheldemond is niet verantwoordelijk voor de verklaringen betreffende gegevensbescherming of andere inhoud op websites buiten de website van het Grensinfopunt Scheldemond.

Contactformulier “Stel je vraag”

Via het aanvinken van “onderschrijving privacyverklaring” bij de webpagina https://grenzinfo.eu/eus/stel-je-vraag/ gaat u akkoord met onderstaande privacyverklaring voor het contactformulier. U geeft hiermee expliciet toestemming om uw gegevens zoals hieronder vermeld bij “gebruik van uw persoonlijke gegevens” te gebruiken voor verwerking. U heeft recht op inzage van en correctie en wissing van uw persoonsgegevens. U kan uw toestemming intrekken via de unieke url die verkrijgt na invullen van het contactformulier. Op deze unieke url vindt u een identieke aanvinkbox waarop u kan aangeven dat u wenst dat uw privé gegevens worden gewist. Uw gegevens zullen zodra u dit doorgeeft automatisch worden gewist. U kan de gegevens die wij over u bijhouden eveneens inzien en corrigeren via deze unieke url.

De gegevens, die u dient in te vullen op het formulier, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Uw contactgegevens dient u enkel in te vullen opdat het ons mogelijk is om met u contact op te nemen.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Grensinfopunt Scheldemond verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de website “grensinfopunt.eu” online te houden en de gewenste service, een goed afgehandeld informatieverzoek, te kunnen bieden.

Het doel van de verwerking van uw gegevens is u op een goede en volledige manier te kunnen verder informeren over de uw doorgegeven problematiek rond grensarbeid.

Het Grensinfopunt Scheldemond zal de persoonlijke gegevens die u doorgeeft in het contactformulier delen met de dossierbehandelaars van de partners die mee deel uitmaken van de samenwerking “grensinfopunt Scheldemond”, zijnde IVR Schelde – Kempen (interregionale vakbondsraad), VOKA Oost-Vlaanderen, Euregio Scheldemond, VDAB, UWV en WSP Terneuzen. Het delen van deze informatie gebeurt enkel om een goede dienstverlening en goede informatievoorziening te voorzien bij vragen over grensarbeid via het contactformulier. Uw gegevens worden enkel gedeeld met de specifieke dossierbehandelaars grensarbeid bij de opgesomde partners en niet met andere medewerkers uit deze organisaties. Uw gegevens worden enkel gebruikt om correcte informatie te verstrekken over uw situatie.

Indien u uw gegevens invult in het contactformulier zal u in contact komen met de behandelaars en zoals hierboven vermeld via een persoonlijke link uw gegevens zelf kunnen aanpassen en verbeteren indien nodig. Deze persoonlijke link is uniek voor elke vraag die via het contactformulier wordt doorgestuurd. U kan ook vragen uw gegevens te verwijderen uit de database via deze persoonlijke link.

Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor het uitvoeren van statistische analyse. Omwille van statische analyses worden uw gegevens bewaard in onze databanken. In deze analyses worden nooit namen van klanten vermeld maar enkel thema’s van behandelde informatieverzoeken.

Voor alle partners geldt een verbod tot gebruik van uw persoonlijke gegevens, voor zover deze niet worden gebruikt in het kader van de door het Grensinfopunt Scheldemond aangeboden diensten. Dit laatste vinden wij noodzakelijk om uw persoonlijk vertrouwen te blijven houden.

Het Grensinfopunt Scheldemond maakt geen gevoelige persoonlijke gegevens openbaar zoals afkomst, religie of politieke voorkeur.

Het Grensinfopunt Scheldemond houdt bij welke pagina’s onze klanten bezoeken op www.grensinfopunt.eu om te bepalen welke daarvan het meest bezocht worden. Deze gegevens worden gebruikt om bezoekers een individueel aangepaste content te bieden. Dit geldt voor bezoekers die een specifiek interesse aangeven.

Het Grensinfopunt Scheldemond gebruikt uw gegevens ook om u te infomeren over andere producten of diensten van het Grensinfopunt Scheldemond. Het Grensinfopunt Scheldemond kan ook contact met u opnemen door middel van enquêtes om onderzoek te doen naar uw mening over de huidige services of over eventuele nieuwe diensten.

Het grensinfopunt zal uw gegevens niet doorverkopen of verhuren aan derden. Het Grensinfopunt Scheldemond kan u incidenteel in naam van externe partners een aanbieding doen die voor u interessant kan zijn. In deze gevallen zullen uw persoonlijke gegevens zoals naam en contactgegevens nooit worden doorgegeven aan derden.

Uitwisseling van persoonlijke gegevens

Op last van een rechter zal het Grensinfopunt Scheldemond uw persoonlijke gegevens doorgeven aan het Openbaar Ministerie zonder u hierover in te lichten en toestemming te vragen. Wij behouden ons voor om uw persoonlijke gegevens in geval van een gerechtelijke procedure in te zetten, indien wij ons hiertoe gedwongen voelen.

Gebruik van Cookies

De websites bevatten Cookies, om het gebruik van de website makkelijker te maken. Een cookie is een tekstbestand die via de server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma uit te voeren of een virus te verspreiden. Cookies worden aan u persoonlijk toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in een domain die ze zelf hebben gecreëerd. Een van de belangrijkste redenen voor het gebruik van cookies is om u een comfortabele handhaving van de website mogelijk te kunnen maken en u tijd te besparen. Doel van een cookies is de melding aan de webserver een bepaalde pagina herhaaldelijk heeft bezocht. Dit geldt ook voor de registratie bij het Grensinfopunt Scheldemond. De online-cookies helpen het Grensinfopunt Scheldemond, specifieke informatie te verkrijgen over latere bezoeken. Dit maakt het tevens makkelijk om persoonlijke gegevens van uw op te slaan zoals factuur- en verzendadres.

Als u naar dezelfde website www.grensinfopunt.eu terugkeert, zijn uw gegevens weer klaar om gebruikt te worden. Zo kunnen de instelling op de website van het Grensinfopunt Scheldemond aangepast worden naar gelang uw voorkeur. U heeft de mogelijkheid om de Cookies te accepteren of te weigeren. De meeste web- browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser dusdanig instellen dat hij alleen de Cookies accepteert van door u gekozen websites. Als u ervoor kiest om de cookies te weigeren kan het zijn dat het voor u onmogelijk is om de interactieve pagina’s van het Grensinfopunt Scheldemond te raadplegen.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Het Grensinfopunt Scheldemond stelt uw informatie veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Het Grensinfopunt Scheldemond bewaart hiervoor uw persoonlijke informatie, die u op de server opslaat, in een gecontroleerde en vergrendelde omgeving. Als persoonlijke informatie zoals creditcard-gegevens over worden gedragen aan andere websites, zal het coderingprotocol “Secure Socket Layer (SSL)” deze beschermen.

Bewaartermijn

Het Grensinfopunt Scheldemond zal uw privé gegevens bewaren om bij volgende informatieverzoeken u goed verder te kunnen helpen. Daarnaast worden uw gegevens bewaart voor statische doeleinden. Uw gegevens worden automatisch gewist na een periode van 5 jaar na invullen.

Wijzigingen van deze verklaring

Het Grensinfopunt behoudt zich het recht voor om deze verklaring, indien nodig, te actualiseren om deze aan te passen aan het feedback van klanten of aan juridische en maatschappelijke wijzigingen. Het Grensinfopunt Scheldemond zal u over deze verandering op de website of per E-Mail infomeren. De wijziging wordt geldig verklaard, als u niet binnen vier weken hiertegen schriftelijk bezwaar heeft ingediend bij het Grensinfopunt.

Contact

Het Grensinfopunt Scheldemond verheugt zich over uw feedback over deze verklaring betreffende gegevensbescherming. Mocht u vragen of suggesties hebben, neem dan gerust contact op met ons via info@grenzinfopunkt.eu, Wij zullen dan zo snel mogelijk antwoorden. Ons adres en telefoonnummer voor schriftelijk of persoonlijk contact vindt u onder het kopje “contact” op onze website.

Wat als u een klacht heeft over het bijhouden van uw privégegevens?

Wij doen er alles aan om de gegevensverwerkingen correct te doen verlopen. Vindt u dat dit niet het geval is, en vindt geen gehoor via info@grenzinfopunt.eu, dan kan u hiervoor klacht indienen bij de toezichthoudende overheid, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit.