Crossborder event voor ondernemers


17. april 2018 | 18.00u

Rietschotten 1, 4751 XN Oud Gastel


Informatie & inspiratie over grensoverschrijdend ondernemen tussen Nederland en Vlaanderen

 

Hoe kunt u als ondernemer profiteren van de voordelen die de andere kant van de grens u biedt?

 

Op dinsdag 17 april organiseren Zeeland & West-Brabant Business samen met EURES Scheldemond een informatie- en inspiratieavond internationaal en interregionaal ondernemen in Frame 21 in Roosendaal.

 

Tijdens deze avond worden diverse onderwerpen behandeld gericht op het zakendoen tussen Nederland en België in het algemeen, maar ook tussen de grensgebieden Zeeland, West-Brabant, Vlaanderen en Antwerpen. U krijgt een goed beeld van de kansen die grensoverschrijdend ondernemen en rekruteren u biedt.

 

Op deze avond willen wij u inspireren met best practices van grensoverschrijdende samenwerking en krijgt u concrete informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals: vestigen in Nederland of België, internationale juridische valkuilen, cultuurverschillen, taalbarrières, internationaal zakendoen, subsidiemogelijkheden, bedrijfsovernames, het vinden van grensoverschrijdende partners en het werven en aannemen van personeel.

 

Het evenement wordt georganiseerd voor ondernemers/werkgevers uit de drie grensregio’s die interesse hebben om zaken te doen over de landsgrenzen heen, openstaan voor grensoverschrijdende ontmoetingen en op zoek zijn naar informatie over hoe zij grensoverschrijdende kansen kunnen verzilveren.

 

Het evenement is gratis bij te wonen, na aanmelding via www.zeelandbusiness.nl/crossborderevent-2018

 

Diverse partijen uit Nederland en Vlaanderen zijn aanwezig om hun kennis over grensoverschrijdend ondernemen te delen. Bij dit evenement zijn onder andere EURES, de Kamer van Koophandel en Invest in Zeeland betrokken.

 

Medeorganisator EURES zet zich in voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit in de grensstreek Vlaanderen-Nederland door de organisatie van gerichte activiteiten gefocust op werkzoekenden en werkgevers. In het partnership werken UWV Werkbedrijf & VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties en lokale overheden samen om de arbeidsmobiliteit in de grensregio’s te bevorderen.