EURES Scheldemond

Eures Scheldemond is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband omtrent grensarbeid en grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit tussen VDAB, UWV, IVR Schelde-Kempen, Voka, provincie Antwerpen, provincie West-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen, provincie Zeeland en provincie Noord-Brabant.

 

Activiteiten

Eures Scheldemond zet zich in voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit in de grensstreek Vlaanderen-Nederland door de organisatie van gerichte activiteiten gefocust op werkzoekenden en werkgevers. In het partnerschap werken UWV Werkbedrijf & VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties en lokale overheden samen om de arbeidsmobiliteit in de grensregio te bevorderen.

Een gevarieerde aanbod aan activiteiten worden georganiseerd op basis van de behoefte op de lokale arbeidsmarkten waaronder jobbeurzen fysiek & virtueel, groepsgewijs en individueel informatie en advies sessies, speed dates en ook trainingen voor grensarbeiders en Eures adviseurs. Daarnaast in samenwerking met de partner organisaties worden de belemmeringen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in beeld gebracht en doorgespeeld naar de instanties die oplossingen hiervoor kunnen realiseren.

Meer info over Eures Scheldemond vindt u op www.euresscheldemond.info. De contactgegevens van de diverse Eures-adviseurs en de Eures-coördinator vindt u op deze pagina.