Geen quarantaine meer in NRW voor mensen die terugkeren uit risicogebieden

24. november 2020

In NRW heeft een rechter de quarantaineplicht voor mensen die terugkeren uit risicogebieden terzijde geschoven.

Concreet betekent dit dat niemand die vanuit een risicogebied NRW binnenkomt, in quarantaine mag worden geplaatst; dit geldt dus ongeacht de duur en de reden van het verblijf.

Het land NRW legt op haar website de volgende verklaring af:

“Op dit moment is de Corona-Einreiseverordnung buiten werking gesteld.

De beslissing van het Oberverwaltungsgericht in Münster van 20 november 2020 stelt het geldende systeem van de federale regering voor de aanwijzing van buitenlandse risicogebieden ter discussie. Het Oberverwaltungsgerichts is van mening dat quarantaine niet gerechtvaardigd is als er geen hoger infectierisico is in de gebieden van het betreffende verblijf dan in Duitsland. Momenteel classificeert het Robert Koch Instituut een risicogebied, ongeacht een vergelijking met de infectiesituatie in Duitsland.

Het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft kennis genomen van de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht en zal deze in de komende dagen evalueren. Aangezien het Oberverwaltungsgericht substantiële bezwaren heeft geuit tegen de centrale bepalingen van de verordening en deze terzijde heeft geschoven, is de gehele verordening met onmiddellijke ingang niet meer van toepassing”.

Grensinfopunten in de buurt