Bekendmaking data & locatie aanvragen Tozo voor grensondernemers

7. mei 2020

Om zelfstandigen te helpen heeft de overheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in het leven geroepen (Tozo). De Tozo bestaat uit 2 delen: ondersteuning voor het levensonderhoud en een lening voor het bedrijfskapitaal. Inmiddels is bekend gemaakt dat ook ondernemers die over de grens wonen of werken hier onder voorwaarden gebruik van kunnen maken.

De zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, kan aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud. Vanaf 8 mei 2020 kan hiervoor een aanvraag worden ingediend bij de woongemeente.

De zelfstandige die in Nederland actief is en in België of Duitsland woont kan alleen gebruik maken van de lening voor bedrijfskapitaal. Hiervoor kan vanaf 18 mei een aanvraag worden ingediend bij de gemeente Maastricht.

GIP next to you