Limosa melding bij thuiswerken

Buitenlandse werkgevers, wiens personeel tijdelijk in België werkt, zijn verplicht een Limosa-1 melding te doen. Deze verplichting geldt ook voor grensarbeiders die in België wonen en voor een buitenlandse werkgever werken, maar die werkzaamheden gedeeltelijk vanuit huis verrichten. Wegens de Coronapandemie was deze meldplicht van thuiswerken opgeschort, maar sinds 1 juli 2022 wordt deze meldingsplicht […]

Arrest HvJ: Kindgeld voor inkomende EU-burgers in Duitsland ook tijdens de eerste 3 maanden

“Een burger van de Unie die zijn gewone verblijfplaats in een gastland heeft gevestigd, kan niet worden uitgesloten van het ontvangen van kinderbijslag gedurende de eerste drie maanden van zijn verblijf omdat hij in die lidstaat geen inkomsten uit arbeid in loondienst ontvangt. Op voorwaarde dat hij wettig verblijft, geniet hij in beginsel dezelfde behandeling […]

Kinderzuschlag alleen nog voor inwoners van Duitsland

De Kinderzuschlag is een aanvulling op het Duitse Kindergeld voor wie een relatief laag inkomen heeft. Wie in het buitenland woont en in Duitsland recht op Kindergeld heeft, had tot 1 juli 2022 ook eventueel recht op deze Kinderzuschlag. Vanaf 1 juli 2022 hebben alleen inwoners van Duitsland nog recht op deze aanvulling, omdat de […]

Belastingverdrag Nederland Duitsland aangepast

Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland regelt welk land inkomsten uit het andere land mag belasten, zodat over dezelfde inkomsten niet dubbel belasting wordt geheven. Onder andere is geregeld dat pensioenen en sociale zekerheidsuitkeringen worden belast in het woonland van de verzekerde als deze uitkeringen op jaarbasis minder zijn dan € 15.000,- bruto per jaar. […]

Nederland: Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Ouders hebben recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Hier maakt echter slechts een derde van de ouders gebruik van. Om het daadwerkelijk opnemen van ouderschapsverlof te stimuleren worden per 2 augustus 2022 de eerste negen weken van het ouderschapsverlof betaald, tot 70 procent van het dagloon. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het betaald ouderschapsverlof. […]

Nederland: Per 1 juli verhoging kinderbijslag, minimumloon en uitkeringsbedragen Kinderbijslag per 1 juli 2022 met 20 euro verhoogd

Minimumloon in Nederland

Hoewel het kabinet van plan was om de kinderbijslag niet meer regulier te verhogen (indexeren) is besloten om dit wetsvoorstel in te trekken. De kinderbijslag zal daardoor de komende jaren jaarlijks in januari en juli worden verhoogd. Per 1 juli betekent dit een verhoging van de kinderbijslag van 20 euro. Kinderbijslag per 1 juli 2022 […]

Forfaitaire energietoeslag in Duitsland: geplande steun vanwege gestegen energiekosten

Vanwege de gestegen energieprijzen heeft de Duitse regering besloten om de lasten voor burgers te verlichten. Een onderdeel van de maatregelen is de forfaitaire energietoeslag, in het Duits afgekort met EPP. Het is bedoeld voor werknemers in loondienst die belastingplichtig zijn en zal worden uitbetaald met het salaris. Ook zelfstandigen komen in aanmerking voor de […]

Thuiswerkregeling sociale zekerheid voor grensgangers verlengd

In het kader van de coronamaatregelen heeft de EU de regels voor de sociale zekerheid en thuiswerken aangepast. Werkt u voor een werkgever in een ander land en werkt u thuis in verband met de coronamaatregelen, dan blijft u vallen onder sociale zekerheid van het werkland. Deze regeling is per 1 juli stopgezet. Om werknemers […]

Vanaf 1 juni: Versoepelde regels voor reizen naar Duitsland

De nieuwe Duitse federale Corona Einreiseverordening is per 1 juni 2022 van kracht geworden. De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de categorie van hoogrisicogebieden. Concreet betekent dit dat de reizigers uit Nederland niet langer een 3G-bewijs (gevaccineerd, hersteld of getest) nodig hebben. Strenge regels blijven gelden wanneer iemand verbleef  in een virusvariantengebied. Er zijn […]

Het 9-euro-ticket voor het openbaar streekvervoer (ÖPNV) in Duitsland

(bijgewerkt op 10 juni) Het 9-euro-ticket voor het openbaar streekvervoer in Duitsland zal geldig zijn van 1 juni tot en met 31 augustus 2022. In verband met de hoge energieprijzen is het ticket bedoeld om de beroepspendelaars te ontlasten en om mensen over te halen het openbaar vervoer te gebruiken. Het ticket is persoonsgebonden en […]