Nederland: Verdere versoepelingen coronamaatregelen en einde corona-steunpakket

Het Nederlandse kabinet voert per woensdag 23 maart verdere versoepelingen door. Zo vervalt onder andere voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengen de verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben. Ook wordt de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer afgeschaft en verdwijnt het thuiswerkadvies. Testen voor toegang voor grote binnenevenementen zal […]

Grensoverschrijdend erfrecht nader toegelicht

Wie erft wanneer, en wat precies? Hoeveel erfbelasting moet er worden betaald? Het antwoord op vragen als deze is niet eenduidig. Wanneer familieleden echter in het buitenland wonen, wordt het nog ingewikkelder. Omdat juist in de Nederlands-Duitse grensstreek veel mensen aan de ene kant van de grens wonen, maar familie in het andere land hebben, […]

Nieuwe regels voor reizen tussen Nederland en Duitsland

De Nederlandse kleurcode voor Duitsland is sinds kort groen. Nu kun je dus eindelijk weer van hier naar daar reizen zonder bewijs? Niet helemaal, want de regels van het land van oorsprong en bestemming moeten worden nageleefd. De nieuwe regeling voor de binnenkomst in Nederland brengt niettemin heel veel vrijstellingen voor niet-toeristische doeleinden met zich […]

Gratis scholingsbudget van € 1.000,- per jaar

Om te zorgen dat iedereen goed inzetbaar blijft voor de Nederlandse arbeidsmarkt, heeft de Nederlandse overheid met ingang van 1 maart een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze regeling, STAP, kan worden gebruikt voor trainingen, cursussen of opleidingen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met dit budget […]

Minimumloon wordt opgetrokken tot 12 euro per uur

– ook verhoging van de grens voor Minijobs gepland De regeringspartijen in Duitsland willen het minimumloon verhogen tot € 12.- per uur. Met zijn wetsontwerp voor een wet op de verhoging van het minimumloon – MiLoEG – heeft het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken nu de eerste stap in deze richting gezet. Afhankelijk […]

Rechter: Belastingdienst mag gebruik eHerkenning niet verplichten

De rechtbank Gelderland heeft bepaald dat er geen wettelijke grondslag bestaat om ondernemers te verplichten aangifte te doen door middel van het inlogmiddel eHerkenning. De uitspraak volgde in de zaak om een ondernemer uit het Gooi die elk jaar aangifte doet voor de loonheffing. Tot en met 2019 kon dat altijd door in te loggen […]

Versoepeling maatregelen in Nederland

Met ingang van 18 februari 2022: De horeca en cultuursector mogen deuren openhouden tot 1.00 uur. Op binnenlocaties voor maximaal vijfhonderd personen vervalt de vaste zitplaats en de mondkapjesplicht. Op binnen- en buitenlocaties met meer dan 500 personen moet iedereen een vaste zitplek hebben en is mondkapje bij verplaatsing verplicht. Voor buitenlocaties geldt geen maximum […]

Hervorming van de Grundsteuer in Duitsland: Eigenaren moeten aangifte doen van onroerendezaakbelasting

In Duitsland wordt onroerend goed opnieuw gewaardeerd. Dit volgt uit de nieuwe Waarderingswet (Bewertungsgesetz). Daartoe moeten eigenaren van onroerend goed en grond een verklaring over hun eigendom indienen bij het Finanzamt (Duitse belastingkantoor) waar het onroerend goed gelegen is. Naast de inkomstenbelastingaangifte zal in 2022 dus een tweede belastingaangifte voor de Grundsteuer/onroerendezaakbelasting moeten worden ingediend […]

Vanaf 1 maart kortere geldigheidsduur covid-certificaat in België

De EU vraagt aan haar lidstaten om uniforme reisregels te hanteren. Bovendien stellen de lidstaten hun eigen regels op voor de toegang binnen het land – bijvoorbeeld voor de gastronomie. De geldigheidsduur van vaccinatiecertificaten (basisvaccinatie) en het herstelcertificaat voor de interne toegang (Covid Safe Ticket) wordt met ingang van 1 maart verkort tot 5 maanden […]

Zonder booster verloopt vaccinatiebewijs

De EU landen zijn het eens geworden om de geldigheidsduur van het vaccinatiebewijs korter te maken. Als het laatste vaccin langer dan 9 maanden geleden is, is het bewijs niet meer geldig. Deze regeling is op 1 februari ingegaan. Zodra een boosterprik is toegevoegd is het vaccinatiebewijs direct weer geldig. De landen hebben deze maatregel […]