Gratis scholingsbudget van € 1.000,- per jaar

Om te zorgen dat iedereen goed inzetbaar blijft voor de Nederlandse arbeidsmarkt, heeft de Nederlandse overheid met ingang van 1 maart een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze regeling, STAP, kan worden gebruikt voor trainingen, cursussen of opleidingen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met dit budget […]

Minimumloon wordt opgetrokken tot 12 euro per uur

– ook verhoging van de grens voor Minijobs gepland De regeringspartijen in Duitsland willen het minimumloon verhogen tot € 12.- per uur. Met zijn wetsontwerp voor een wet op de verhoging van het minimumloon – MiLoEG – heeft het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken nu de eerste stap in deze richting gezet. Afhankelijk […]

Rechter: Belastingdienst mag gebruik eHerkenning niet verplichten

De rechtbank Gelderland heeft bepaald dat er geen wettelijke grondslag bestaat om ondernemers te verplichten aangifte te doen door middel van het inlogmiddel eHerkenning. De uitspraak volgde in de zaak om een ondernemer uit het Gooi die elk jaar aangifte doet voor de loonheffing. Tot en met 2019 kon dat altijd door in te loggen […]

Versoepeling maatregelen in Nederland

Met ingang van 18 februari 2022: De horeca en cultuursector mogen deuren openhouden tot 1.00 uur. Op binnenlocaties voor maximaal vijfhonderd personen vervalt de vaste zitplaats en de mondkapjesplicht. Op binnen- en buitenlocaties met meer dan 500 personen moet iedereen een vaste zitplek hebben en is mondkapje bij verplaatsing verplicht. Voor buitenlocaties geldt geen maximum […]

Hervorming van de Grundsteuer in Duitsland: Eigenaren moeten aangifte doen van onroerendezaakbelasting

In Duitsland wordt onroerend goed opnieuw gewaardeerd. Dit volgt uit de nieuwe Waarderingswet (Bewertungsgesetz). Daartoe moeten eigenaren van onroerend goed en grond een verklaring over hun eigendom indienen bij het Finanzamt (Duitse belastingkantoor) waar het onroerend goed gelegen is. Naast de inkomstenbelastingaangifte zal in 2022 dus een tweede belastingaangifte voor de Grundsteuer/onroerendezaakbelasting moeten worden ingediend […]

Vanaf 1 maart kortere geldigheidsduur covid-certificaat in België

De EU vraagt aan haar lidstaten om uniforme reisregels te hanteren. Bovendien stellen de lidstaten hun eigen regels op voor de toegang binnen het land – bijvoorbeeld voor de gastronomie. De geldigheidsduur van vaccinatiecertificaten (basisvaccinatie) en het herstelcertificaat voor de interne toegang (Covid Safe Ticket) wordt met ingang van 1 maart verkort tot 5 maanden […]

Zonder booster verloopt vaccinatiebewijs

De EU landen zijn het eens geworden om de geldigheidsduur van het vaccinatiebewijs korter te maken. Als het laatste vaccin langer dan 9 maanden geleden is, is het bewijs niet meer geldig. Deze regeling is op 1 februari ingegaan. Zodra een boosterprik is toegevoegd is het vaccinatiebewijs direct weer geldig. De landen hebben deze maatregel […]

Hoe kan ik mijn niet-EU-vaccinatie in Nederland laten registreren

Als u volledig gevaccineerd bent in een land buiten de EU of u heeft een boosterprik gekregen buiten de EU, dan kunt u uw vaccinatie laten registreren in Nederland als: u Nederlander bent; of u in Nederland woont; of u gevaccineerd bent op Aruba, Curaçao of Sint Maarten. Ook als u 1 prik buiten de EU hebt […]

Vanaf 26 januari Nederland niet meer in lockdown

De strenge lockdown in Nederland wordt met ingang van 26 januari losgelaten. Er gelden echter nog wel een aantal restricties. Hieronder leest u de belangrijkste. Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur. Houd overal 1,5 meter afstand. Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in en rond het openbaar vervoer. En […]

Commissaris van de Koning Roemer en NRW Europa-Minister Holthoff-Pförtner bij digitale live-uitzending

De GrensInfoPunten langs de Duits-Nederlandse grens zijn vaak betrokken bij de Services Grensoverschrijdende Arbeid. Op 2 februari presenteert de Service Grensoverschrijdende Arbeid (SGA) Venlo zich aan een breed publiek. De resultaten en toekomstplannen van de SGA staan centraal tijdens een digitale live-uitzending met Commissaris van de Koning van de provincie Limburg Emile Roemer en NRW […]