Extra verhoging toeslagen in Nederland

In verband met de hoge levenskosten op dit moment, heeft de Nederlandse regering besloten om de toeslagen voor 1 jaar extra te verhogen. Vooral voor grensgangers die in Nederland werken van belang als zij in Nederland een ziektekostenverzekering hebben of uit Nederland kinderbijslag ontvangen. Twee toeslagen zijn vooral van belang, de zorgtoeslag en het kindgebonden […]

Vlaamse jobbonus ook voor grensarbeiders

De jobbonus is een nieuwe premie van de Vlaamse overheid voor wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. Deze premie kan oplopen tot 600 euro per jaar. Ook grensarbeiders die in Vlaanderen wonen en in het buitenland werken, kunnen in aanmerking komen voor zo’n jobbonus. Omdat de Vlaamse overheid geen beroep kan doen […]

Duitsland: Verhoging Kindergeld per 1 januari 2023

De Duitse regering heeft aangekondigd dat het Duitse Kindergeld voor de eerste 3 kinderen per kind stijgt naar 250 euro per maand. De verhoging gaat in per 1 januari 2023. Voor het eerste en tweede kind betekent dit een verhoging van 31 euro per maand, voor het derde kind een verhoging van 25 euro per […]

Minimumloon 1 januari 2023

Minimumloon Duitsland Het minimumloon in Duitsland is vanaf 1 oktober 2022 € 12,00 per uur. Minimumloon Nederland In Nederland geldt een minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en een minimumjeugdloon voor werknemers jonger dan 21 jaar. Bij een volledige werkweek gelden de volgende minimumlonen per maand vanaf 1 januari 2023: Leeftijd Per maand […]

Podcast 6 GrensWerk

In de zesde aflevering van GrensWerk gaan Tom Morssink en Melanie Brueker in gesprek met Roy Elferink en Judith Hofmann. Judith is als kunstenares actief in de Euregio. Roy is als keeperstrainer bij verschillende profclubs lang actief geweest in Duitsland. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten binnen deze sectoren, aan beide kanten van de grens? […]

AOW leeftijd met 3 maanden verhoogd

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Het CBS stelt elk jaar de levensverwachting van de inwoners van Nederland vast die 65 jaar worden. Dit jaar is de verwachting dat 65-jarigen in 2028 een levensverwachting van 21,05 jaar hebben. Aan de […]

Verlenging overgangsperiode: Thuiswerken geen gevolgen voor de sociale zekerheid tot 1 juli 2023

Vanwege corona waren er uitzonderingsregels voor grensarbeiders die homeoffice verrichtten. De afspraak was dat thuiswerken niet zou leiden tot een switch in de sociale zekerheid van de grensarbeider. Officieel kwam aan dit beleid op 1 juli 2022 een einde. Er werd echter door de lidstaten van de Europese Unie een overgangsperiode afgesproken tot 1 januari […]

Wijziging belastingverdrag Nederland Duitsland

Het belastingverdrag Nederland Duitsland wordt per 1 januari 2023 aangepast. Voor (ex) grensgangers die een uitkering uit het andere land ontvangen kan het gevolgen hebben. Vanaf 1 januari wordt er een verschil gemaakt tussen ouderdomsuitkeringen, nabestaandenuitkeringen en lijfrenten ten opzicht van andere sociale uitkeringen zoals WIA-uitkeringen, ziekengeld en Elterngeld. Voor uitkeringen aan ambtenaren zijn in […]

Belangrijke wijziging belastingen WIA uitkeringen in Duitsland

Woont u in Duitsland en u ontvangt een WIA- of WAO-uitkering of een WAZ-uitkering van UWV? Dan moet u er rekening mee houden dat deze uitkering vanaf 1 januari 2023 in Nederland wordt belast, ongeacht de hoogte van de uitkering. Tot 2023 gold voor deze uitkeringen dat deze in Nederland worden belast als het totaal […]

Podcast GrensWerk 5: Interview met Jens Spahn

In deze aflevering praten Christian Heinzel en Michael Paskert van GrensWerk met de Duitse politicus en voormalig minister van Volksgezondheid Jens Spahn. Hij is geboren en getogen in Ahaus, dicht bij de Nederlandse grens. Spahn kent het leven in de grensstreek. Winkelen in Enschede, fietstochten over de grens of zwemmen in een naburige plas – […]