Coronatest voor grensgangers toch niet gratis

Wie van Nederland naar Duitsland gaat heeft een negatieve coronatest nodig. De vraag of de grensganger die in Duitsland werkt en in Nederland woont ook gebruik kan maken van de gratis test in Duitsland voerde tot veel onzekerheid en soms ook tot verschillende antwoorden. Soms kon het wel en soms niet. Wat is nu de […]

Vaccinatie nu ook voor inwoners van Nederland met huisarts in buitenland

Mensen wonend in Nederland met een huisarts in het buitenland vielen tot nu toe buiten de boot. Omdat de GGD niet beschikt over de adresgegevens van deze huisartspatiënten, was het niet mogelijk hen een uitnodiging per post te sturen. Zuid Limburg De GGD roept daarom inwoners van Limburg die hieronder vallen op zich bij GGD […]

Nederland hoogrisicogebied. Maatregelen m.i.v. 6 april

De Duitse regering heeft Nederland aangewezen als hoogrisicogebied. Dit heeft consequenties voor het grensverkeer, met extra test- en aanmeldeisen. De maatregelen treden in de nacht van maandag 5 april op dinsdag 6 april om 00.01 uur in werking. Op landelijk niveau is de inreisverordening van toepassing: Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) – (bundesgesundheitsministerium.de). Deze stelt de volgende eisen […]

Duitsland verklaart Nederland tot hoogrisicogebied met veel besmettingen

De Bondsregering heeft Nederland tot “Hochinzidenzgebiet”, d.w.z. risicogebied met veel coronabesmettingen, verklaard. Dit houdt concreet in dat reizigers voorlopig alleen de grens over mogen steken als zij een negatieve coronatest, die niet ouder is dan 48 uur, kunnen overleggen. Zowel PCR-tests en snelle PoC-tests die door een erkende medische dienstverlener worden uitgevoerd, als zelftests onder […]

Corona-regels in NRW: Noodrem en testmogelijkheid

In maart bereikten de federale regering van Duitsland en de deelstaten overeenstemming over een versoepeling van de lockdown, daarbij werd ook de zogenaamde noodrem ingevoerd. Als het aantal besmettingen in een deelstaat sterk stijgt, treedt de noodrem in werking en worden de versoepelingen ingetrokken en gelden strengere regels. Gemeenten kunnen echter ook de testoptie toepassen. […]

Nederland en Duitsland wijzigen het belastingverdrag

Nederland en Duitsland hebben een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking. Het wijzigingsprotocol is op woensdag 24 maart 2021 in Den Haag ondertekend. In een belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting […]

België neemt een paaspauze van vier weken

Door de alarmerende trend van de stijgende coronacijfers hebben de federale regering en de regeringen van de deelstaten in het Overlegcomité een afkoelingspakket aangenomen, ook wel paaspauze genoemd. De paaspauze duurt in principe vier weken en loopt van 29 maart tot en met 25 april. De buitenbubbel wordt opnieuw verkleind van tien naar maximaal vier […]

Nederland: Maatregelen tegen corona blijven gelden tot en met 20 april

Het aantal besmettingen stijgt en ook het aantal opnames op de intensive care neemt toe. Hierdoor heeft het kabinet besloten om het huidige pakket aan maatregelen tot en met 20 april te verlengen. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur. Daarnaast kijkt het kabinet […]

Veel Duitse pensioenen dit jaar niet verhoogd

Elk jaar wordt de hoogte van de Duitse pensioenen per 1 juli van dat jaar vastgesteld. De laatste jaren is er sprake geweest van een verhoging. Dat is dit jaar anders. In Duitsland wordt een onderscheid gemaakt naar pensioenen die in de ´oude´ en ´nieuwe´ Bundesländer is opgebouwd. Met de ´oude´ Bundesländer worden de landen […]

Doe mee: Openbare raadpleging van de Europese Commissie over belastingen in de EU

Op 10 maart 2021 is bij de Europese Commissie een openbare raadpleging van start gegaan om de situatie van belastingplichtigen te verbeteren en fiscale verplichtingen te vereenvoudigen. In dit verband worden grenspendelaars expliciet aangesproken, die hun ervaringen in de vragenlijst kunnen beschrijven. De enquête zal op 02 juni 2021 worden afgesloten; de daaruit voortvloeiende aanbeveling […]