Thuiswerken voor een buitenlandse werkgever

Werkt u voor een buitenlandse werkgever thuis, dan wordt dit gezien als werken in uw woonland. In de Europese Verordening 883/2004 zijn regels opgesteld onder welke sociale verzekeringen u valt als u voor een buitenlandse werkgever (gedeeltelijk) thuiswerkt. Hier geldt de zogenaamde 25% regeling: werkt u 25% of meer van uw werktijd in uw woonland, […]

Online pensioengegevens nakijken Duitse Rente

Wie in Duitsland werkt of heeft gewerkt zal een pensioen in Duitsland hebben opgebouwd. Sinds kort is het mogelijk om de gegevens digitaal in te zien. Op de website van de Deutsche Rentenversicherung kunt u digitaal verschillende documenten aanvragen, zoals een jaaropgave of een overzicht van verzekerde tijdvakken. U geeft aan welke informatie u nodig […]

Stijging Minijob-grens

Op 1 januari 2024 stijgt in Duitsland het minimumloon van € 12 naar € 12,41 per uur. De Minijob-grens is dynamisch en is gekoppeld aan het minimumloon. Als het Duitse minimuloon stijgt, zal ook de inkomensgrens voor een Minijjob stijgen. Per 1 januari 2024 stijgt het minimumloon naar € 12,41, daarmee stijgt de loongrens voor […]

Nieuwe regelingen Kinderkrankengeld vanaf januari 2024

Wie in Duitsland werkt en een kind jonger dan 12 jaar heeft dat ziek is, kan aanspraak maken op ‘Kinderkrankengeld’. Deze regeling zorgt ervoor dat er geen snipperdagen opgaan aan het verzorgen van een ziek kind. Tijdens de coronapandemie zijn de regelingen voor het Kinderkrankengeld verruimt, omdat soms ook scholen dichtgingen in verband met corona […]

De AOW-leeftijd blijft in 2029 ongewijzigd

De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden. Elk jaar wordt vastgesteld op welke leeftijd men over vijf jaar AOW ontvangt. Het stijgen van de AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. De AOW-leeftijd stijgt in 2029 niet, omdat de levensverwachting is gedaald. Voor de jaren 2024 tot […]

Woonlandfactor 2024

Wie in België of Duitsland woont en via het CAK bijdragen verschuldigd is voor de ziektekostenverzekering en langdurige zorg, hebben te maken met een woonlandfactor. De woonlandfactor bepaalt welk bedrag aan premies aan het CAK moet worden afgedragen. De woonlandfactor is de verhouding tussen het zorgpakket en de kosten in het woonland en Nederland. De […]

Oproepcontract in Duitsland zonder vastleggen werkuren

Bij een oproepcontract in Duitsland, zonder dat het aantal uren is vastgelegd, wordt er van uitgegaan dat de werknemer gemiddeld 20 uur per week werkt. Bij een uitspraak van de rechter in Duitsland is duidelijk geworden dat bij een oproepcontract er van wordt uitgegaan dat de werknemer gemiddeld 20 uren per week werkt. Dat houdt […]

Minimumloon 2024 in Duitsland en Nederland

Duitsland Het wettelijke minimumuurloon (voor werknemers van 18 jaar en ouder) in Duitsland stijgt met ingang van 1 januari 2024 van € 12,- naar € 12,41. Per 1 januari 2025 stijgt het minimumloon naar € 12,82. Nederland Het Nederlandse minimumloon was tot en met 2023 afhankelijk van het aantal werkuren dat in de betreffende cao […]

Digitaal Themaspreekuur Gezinsbijslagen op 8 november 2023

Advies over kinderbijslag, ouderschapsverlofuitkeringen en meer voor grenspendelaars Op woensdag 8 november 2023 houden de GrensInfoPunten tussen 09.45 tot 16.30 een digitaal spreekuur met als thema gezinsbijslagen. Het aanbod is bestemd voor burgers die in Nederland of Duitsland werken en in het andere land wonen. Tijdens het spreekuur beantwoorden Nederlandse en Duitse deskundigen individuele vragen […]

Lancering: nieuw online platform vergemakkelijkt grensoverschrijdende detailhandel in Benelux en Noordrijn-Westfalen

Europaminister Nathanael Liminski (Noordrijn-Westfalen) en de secretaris-generaal van de Benelux Unie Frans Weekers hebben in Brussel gezamenlijk het startschot gegeven voor het online platform “Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel”. Het webportaal richt zich op bestaande en nieuw gevestigde detailhandelaren die grensoverschrijdend handel drijven binnen de Benelux en in Nordrhein-Westfalen of die zich daar willen vestigen.