Verlenging overgangsperiode: Thuiswerken geen gevolgen voor de sociale zekerheid tot 1 juli 2023

Vanwege corona waren er uitzonderingsregels voor grensarbeiders die homeoffice verrichtten. De afspraak was dat thuiswerken niet zou leiden tot een switch in de sociale zekerheid van de grensarbeider. Officieel kwam aan dit beleid op 1 juli 2022 een einde. Er werd echter door de lidstaten van de Europese Unie een overgangsperiode afgesproken tot 1 januari […]

Belangrijke wijziging belastingen WIA uitkeringen in Duitsland

Woont u in Duitsland en u ontvangt een WIA- of WAO-uitkering of een WAZ-uitkering van UWV? Dan moet u er rekening mee houden dat deze uitkering vanaf 1 januari 2023 in Nederland wordt belast, ongeacht de hoogte van de uitkering. Tot 2023 gold voor deze uitkeringen dat deze in Nederland worden belast als het totaal […]

Naar aanleiding van de actualiteiten: Homeoffice en de internationale hindernissen

Europa groeit naar elkaar toe – en dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Gevoed door de opmars van mobiele arbeidsmogelijkheden vergroten veel bedrijven hun actieradius bij het zoeken naar personeel. Steeds meer wordt ook in het buitenland gezocht naar personeel. Maar er zijn een paar zaken waar u rekening mee moet houden, zowel aan de kant van het bedrijf als aan de kant van de werknemer.

Arrest HvJ: Kindgeld voor inkomende EU-burgers in Duitsland ook tijdens de eerste 3 maanden

“Een burger van de Unie die zijn gewone verblijfplaats in een gastland heeft gevestigd, kan niet worden uitgesloten van het ontvangen van kinderbijslag gedurende de eerste drie maanden van zijn verblijf omdat hij in die lidstaat geen inkomsten uit arbeid in loondienst ontvangt. Op voorwaarde dat hij wettig verblijft, geniet hij in beginsel dezelfde behandeling […]

Nederland: Per 1 juli verhoging kinderbijslag, minimumloon en uitkeringsbedragen Kinderbijslag per 1 juli 2022 met 20 euro verhoogd

Minimumloon in Nederland

Hoewel het kabinet van plan was om de kinderbijslag niet meer regulier te verhogen (indexeren) is besloten om dit wetsvoorstel in te trekken. De kinderbijslag zal daardoor de komende jaren jaarlijks in januari en juli worden verhoogd. Per 1 juli betekent dit een verhoging van de kinderbijslag van 20 euro. Kinderbijslag per 1 juli 2022 […]

Webseminar: Thuiswerken ondanks dienstverband in Duitsland

In dienst bij een werkgever in Duitsland, maar thuiswerken in Nederland: voor veel werknemers is dat sinds het begin van de coronapandemie de nieuwe realiteit. Door een speciaal hiervoor ingevoerde uitzonderingsregeling voor de grensoverschrijdende sociale zekerheid en de belastingplicht, was dat tot nu toe meestal geen probleem. Vanaf 1 juli geldt deze regeling echter niet […]

Verlichting in Duitsland en Nederland als gevolg van gestegen energiekosten

Eerste hulppakket van de federale Duitse regering In verband met de stijgende energieprijzen heeft de Duitse regering eind februari besloten tot een steunpakket. De burgers zouden op dat moment al op 10 punten financiële verlichting kunnen krijgen. Het gaat om de volgende punten: een heffing op elektriciteitskosten wordt per 1 juli 2022 afgeschaft. Deze maatregel […]

Bond en landen eens over versoepelingen: einde thuiswerkverplichting komt eraan

Duitsland zal de coronamaatregelen versoepelen met een driestappenplan. Hiertoe is besloten door de Bondsregering en de deelstaten tijdens de Conferentie van ministers-presidenten en dit is bekendgemaakt in een persbericht. De verregaande beperkingen moeten derhalve geleidelijk worden opgeheven bij aanvang van de lente op 20 maart 2022. Na die datum zal het dragen van medische maskers […]

Uitzonderingsregels homeoffice belastingen en sociale zekerheid mogelijk verlengd

U werkt voor uw buitenlandse werkgever thuis in verband met de coronamaatregelen? Sociale zekerheid Tijdens de coronapandemie zijn uitzonderingsregels opgesteld door de Administratieve Commissie van de EU om te voorkomen dat u of uw werkgever ineens met andere regels voor sociale zekerheid en belastingen worden geconfronteerd. Voor de sociale zekerheid wordt ervan uitgegaan dat u […]

Mogelijkheden voor vereenvoudigde toegang en duur van Kurzarbeitergeld opnieuw verlengd

Met een nieuwe verordening wordt de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van de gemakkelijke aanvraag voor Kurzarbeitergeld verlengd tot en met 31 maart 2022. Ook blijft de duur van de uitkering tot die datum maximaal 24 maanden. Daarnaast worden ook de aanvullende vergoedingen en andere faciliteiten verlengd tot 31 maart 2022. In 2021 werden […]