Corona-Überbrückungshilfe (overbruggingshulp) van start – Gemeenschappelijk aanvraagplatform en uitvoering door de deelstaten gereed

10. juli 2020

Het Duitse federale ministerie van Economie Zaken heeft aangekondigd dat kleine en middelgrote ondernemingen die hun activiteiten als gevolg van de coronapandemie moesten staken of ernstig moesten beperken, nu verdere liquiditeitssteun kunnen krijgen.

Het gezamenlijke landelijke aanvraagplatform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de  is op 8 juli gelanceerd. Zo kunnen onder andere belastingconsulenten of accountants, die de aanvragen voor de bedrijven moeten indienen, zich op de site laten registreren. Na een succesvolle registratie kunnen de aanvragen – pas in komende dagen – online worden ingediend. Volgens het federale ministerie van Economische Zaken kunnen de betalingen aan de bedrijven al in juli worden gedaan.

De aanvraag wordt gedaan via een belastingadviseur, registeraccountant of beëdigd accountant en in een volledig gedigitaliseerde procedure. Op 12 juni 2020 heeft het federale kabinet de belangrijkste punten van de overbruggingssteun voor de sectoren die het zwaarst door de coronapandemie zijn getroffen, goedgekeurd.

De overbruggingssteun wordt beheerd door de deelstaten: Nadat de aanvragen voor overbruggingssteun op het landelijke online aanvraagportaal zijn ontvangen, worden ze automatisch doorgestuurd naar de verantwoordelijke subsidie verlenende instanties in de deelstaten. De aanvragen worden vervolgens op deelstaatniveau behandeld.

Implementatie in NRW: “NRW Überbrückungshilfe Plus”

In NRW wordt het federale programma nog aangevuld. Hierover communiceert de deelstaat: Aangezien de federale overheid, net als in het geval van noodhulp, geen subsidie verstrekt voor gederfde ondernemersinkomsten en in plaats daarvan verwijst naar bijstandsregelingen, vult de deelstaat Noordrijn-Westfalen de overbruggingssteun van de federale overheid aan en verleent zij extra steun uit overheidsmiddelen, de “NRW Überbrückungshilfe Plus”.

Volgens de regeling kunnen zelfstandigen, freelancers en in de onderneming actieve eigenaren van eenmanszaken en personenvennootschappen met maximaal 50 werknemers – naast de overbruggingshulp – gedurende maximaal drie maanden een eenmalige uitkering van 1.000 euro per maand ontvangen als tegemoetkoming in de bedrijfsontwikkeling (fictief ondernemerssalaris).

De basisvereisten voor de aanvraag van de overbruggingshulp gelden ook voor de “NRW Überbrückungshilfe Plus”. Dit betekent onder meer dat de omzet van de rechthebbenden voor deze steun in de maanden april en mei 2020 samen met ten minste 60% gedaald moet zijn ten opzichte van de maanden april en mei 2019. Voor starters tussen 1 april 2019 en 31 oktober 2019 moeten de maanden november en december 2019 worden gebruikt voor de vergelijking. Bovendien moet (zoals in het geval van de overbruggingssteun) er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 40% voor de maanden juni, juli en/of augustus. Het is niet mogelijk om deze aanvullende steunmaatregelen tegelijk met Arbeitslosengeld II voorzieningen in aanspraak te nemen.

Meer informatie over de “Corona Überrückungshilfe” en hoe u dit programma kunt aanvragen, vindt u op www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.

Meer informatie voor NRW vindt u hier: https://www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe

 

GIP next to you