Dezemberhilfe

6. januari 2021

Met de buitengewone steunmaatregel voor de maand december kunnen de ondernemers, die na de sluitingen in november, direct of indirect getroffen worden door de sluitingen in december, ook subsidies ontvangen. Deze vergoeding bedraagt maximaal 75% van de vergelijkende omzet in 2019 als bijdrage aan de compensatie van de geleden verliezen. Deze decemberregeling is vergelijkbaar met de novemberregeling. De betaling van de termijnen gaat in vanaf 5 januari 2021.

De aanvraag kan worden ingediend via het landelijke site www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. Net als bij de novemberbijstand moet de aanvraag worden ingediend via belastingconsulenten, accountants of andere derden. Solo-zelfstandigen die niet meer dan € 5.000  steun aanvragen, kunnen de aanvragen zelf rechtstreeks met hun ELSTER-certificaat indienen.

GIP next to you