Directe hulp voor kleine ondernemers en zzp´ers in Duitsland

26. maart 2020

Er is een dringende behoefte aan onbureaucratische hulp voor kleine ondernemingen en zzp´ers in vrije beroepen. Zij hebben te maken met acute financiële problemen en met het voortbestaan van hun onderneming. Daarom heeft de Bundesregierung een omvangrijk hulpprogramma opgesteld, zodat er directe financiële ondersteuning kan worden gegeven en de existentie van de onderneming niet wordt bedreigd.

Voor een zzp’er die in Nederland of België woont en in Duitsland actief is, is Soforthilfe mogelijk. Belangrijke voorwaarde is wel dat de hoofdvestiging in Duitsland ligt. Meer informatie, verdere voorwaarden, contactinformatie, alsook het aanvraagformulier vindt u via: https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020.

Let op: Het aanvraagformulier voor de Soforthilfe moet nooit via zoekmachines gezocht en benaderd worden, maar alleen via de link op bovengenoemde website. Er zijn momenteel veel valse websites in de lucht.

Bund

Het programma van de Bund ziet er in grote lijnen zo uit:

  • Zelfstandigen en ondernemingen tot en met 5 werknemers: Een eenmalige betaling tot  € 9.000,- voor 3 maanden
  • Zelfstandigen en ondernemingen tot en met 10 werknemers: Een eenmalige betaling tot € 15.000,- voor 3 maanden

Meer informatie vindt u hier: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-Milliardenhilfe-fuer-alle.html

Nordrhein-Westfalen

Daarnaast heeft de Landesregierung van Nordrhein-Westfalen het plan om de regeling uit te breiden.

  • Ondernemingen met 10 tot 50 werknemers: Een eenmalige betaling van € 25.000,-

De tegemoetkomingen zijn in de vorm van een eenmalige betaling en hoeft niet te worden terugbetaald. Om de eenmalige vergoeding te krijgen, moet worden aangetoond dat de financiële problemen worden veroorzaakt door de coronapandemie. Dat houdt concreet in dat moet worden aangetoond dat er voor maart 2020 geen financiële problemen waren en dat de financiële problemen zijn ontstaan na 11 maart 2020.

Daarnaast had NRW ook een speciale noodhulpregeling voor kunstenaars in het leven geroepen. Deze middelen zijn echter al opgebruikt. Er wordt momenteel gewerkt aan een vervolgoplossing. De steun voor zelfstandige kunstenaars via federale en deelstaatprogramma’s is nog steeds beschikbaar.

Meer informatie voor kunstenaars vindt u hier>>.

Niedersachsen

Met ingang van 01.04.2020 heeft de deelstaat Nedersaksen, met steun van de federale overheid, de corona-subsidiesteun gereorganiseerd. Als u als zelfstandige, vrije beroepsbeoefenaar of als kleine onderneming (met maximaal 49 werknemers) in uw bestaan wordt bedreigd als gevolg van de Covid 19-pandemie, kunt u zich elektronisch en per e-mail wenden tot de NBank voor onmiddellijke bijstand. Ook als u al een aanvraag hebt ingediend waarvoor u nog geen feedback hebt ontvangen, kunt u nu al een extra aanvraag voor federale hulp indienen als u aan de eisen voldoet.

Als aanvrager moet u zich ervan vergewissen dat u in financiële moeilijkheden bent geraakt als gevolg van de Covid 19-pandemie, die uw bestaan bedreigen omdat het onwaarschijnlijk is dat de lopende inkomsten uit bedrijfsactiviteiten voldoende zullen zijn om de verplichtingen in de drie maanden na de aanvraag te betalen (liquiditeitstekort).

De aanvraag moet vergezeld gaan van een ingevulde verklaring inzake kleine steun. Noodhulp kan alleen worden verleend als het totale bedrag van de kleine subsidies die aan uw bedrijf worden verleend, niet hoger is dan 800.000 euro. Aanvullende documenten vereist in elektronische vorm (bv. PDF/ JPEG): gescande en ondertekende kopie van de identiteitskaart van de aanvrager (voor- en achterkant) (Geldt ook voor een eventueel gemachtigde).

De mogelijke subsidie wordt als volgt ingedeeld naar gelang van de omvang van de onderneming:

  • tot 9.000 euro: voor maximaal vijf medewerkers
  • tot 15.000 euro: voor maximaal tien medewerkers
  • tot 20.000 euro: voor maximaal 30 medewerkers
  • tot 25.000 euro: voor maximaal 49 medewerkers

Het aanmeldingsformulier vindt u hier www.soforthilfe.nbank.de. Gelieve het aanvraagformulier en het kleine subsidieaanvraagformulier elektronisch in te vullen en het formulierbestand en een gescande en ondertekende kopie van uw identiteitskaart naar de volgende e-mailbox te sturen: antrag@sofort-hilfe.nbank.de.

Door de nieuw beschikbare federale subsidies ontstaan de volgende gevallen met betrekking tot de aanvraag:

  • Geval 1: U hebt reeds vóór 31.03.2020 een aanvraag voor de Niedersachsense noodhulp Corona ingediend en een goedkeuring van de NBank ontvangen.

U kunt nu ook een aanvraag indienen voor federale financiering. Controleer of u in aanmerking komt voor federale financiering onder de nieuwe voorwaarden. Samen met de reeds ontvangen subsidie mag er geen sprake zijn van overcompensatie, d.w.z. dat de subsidies niet hoger mogen zijn dan de te dekken kosten.

  • Geval 2: U hebt op 31.03.2020 (vóór de bekendmaking van de nieuwe financieringsrichtsnoeren) een aanvraag voor noodhulp aan Nedersaksen ingediend en nog geen subsidie ontvangen.

Als de NBank een correct ingevulde, volledige aanvraag heeft ontvangen en u ook in aanmerking komt voor een aanvraag, dan wordt deze verder behandeld onder de voorwaarden van de Niedersachsen-Soforthilfe Corona die op het moment van de aanvraag geldig zijn. U ontvangt dan een subsidie van de NBank.

Los daarvan kunt u een aanvullende aanvraag indienen onder de voorwaarden van de federale financiering. U hoeft niet te wachten op de goedkeuring van de NBank.

  • Geval 3: U hebt nog geen aanvraag voor noodhulp van de staat ingediend

Bij het begin van de federale financiering zijn de financieringsvoorwaarden van de richtlijnen van de deelstaat veranderd. U kunt geen financiering meer aanvragen onder de vorige richtlijnen van de deelstaat als de financiering eenmaal is omgezet!

Disclaimer

Op moment van schrijven van dit artikel bestaat er, nog enige onduidelijkheid over voor welke regelingen de grensoverschrijdende zzp’er in aanmerking komt.

Grensinfopunten in de buurt