Extra afspraken in Nederland over noodpakket banen en economie

28. mei 2020

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dat betekent dat de loontegemoetkomingsregeling NOW, de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen. Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot 1 oktober verlengd.

Daarnaast is afgesproken dat bedrijven, die gebruik maken van de NOW, en meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag.

Tot slot komt er in de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) nog een wijziging in het maximale bedrag van de tegemoetkoming van 20.000 euro naar 50.000 euro. Dit om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

GIP next to you