FAQ van de Belgische FOD Financiën over het Coronavirus en grensarbeid

25. juni 2020

Via een Circulaire heeft de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën een FAQ gepubliceerd over het Coronavirus en grensarbeid. Daarin wordt ingegaan op de belastingverdragen en COVID-19 akkoorden die gesloten zijn met de buurlanden van België (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg).

De FAQ beantwoordt vragen die betrekking hebben op de thuiswerkdagen en detacheringen van werknemers, de activiteiten van zelfstandigen, alsook overheidspersoneel. Belangrijk om op te merken is dat de FAQ voor de thuiswerkdagen van overheidspersoneel enkel naar de situatie met Duitsland verwijst, dit omdat het akkoord met bijvoorbeeld Nederland niet van toepassing is op overheidspersoneel, in welk geval de normale regels van het Belgisch-Nederlands belastingverdrag van toepassing zijn.

De Circulaire met de FAQ is terug te vinden via deze website.

Grensinfopunten in de buurt