Federale Duitse regering en deelstaatregeringen eens over strengere coronaregels

16. oktober 2020

De federale regering en de deelstaten zijn het eens geworden over meer uniforme regels voor de aanpak van de coronapandemie. Er moeten regionale maatregelen worden genomen vanaf een aantal van 35 met corona besmette personen per 100.000 inwoners binnen een week. Vanaf een hogere zogenaamde incidentiewaarde dan 50 zullen er nog strengere beperkingen gelden.

Het volgende werd in detail besproken:

Uitbreiding van de plicht tot het dragen van een mondkapje

Vanaf een incidentiewaarde van 35 of meer, moeten mond-neusmaskers worden gedragen op openbare plaatsen waar mensen samenkomen. Vanaf een incidentiewaarde van 50 kan de verplichting om maskers te dragen nog verder worden uitgebreid.

Bijeenkomsten

Aan openbare bijeenkomsten kunnen slechts 25 mensen deelnemen bij een incidentiewaarde van 35, en slechts 10 mensen vanaf een incidentie van 50. Privéfeesten zijn alleen mogelijk met 15 personen vanaf een incidentiewaarde van 35 en alleen met 10 personen vanaf een incidentiewaarde van 50, waarbij de gasten slechts uit twee huishoudens mogen komen. Het aantal deelnemers aan andere bijeenkomsten wordt hier beperkt tot 100 deelnemers. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt in overleg met de gezondheidsautoriteiten.

Sluitingstijd

Er is ook een regionale avondklok gepland voor restaurants en cafés bij een aantal van 35 infecties per 100.000 inwoners. Bij een aantal van 50 infecties per 100.000 inwoners zal dit om 23.00 uur zijn en zal er een verbod op de verkoop van alcohol zijn.

Uitvoering van de besluiten

De regels die in de Federale – Länder – Conferentie zijn vastgesteld, moeten nu door de respectieve deelstaatregeringen worden vastgelegd in een overeenkomstige Corona-verordening.

In de Kreisen waar momenteel een verhoogd en hoog aantal coronagevallen voor komt, zullen in een algemene verordening verdere maatregelen worden genomen. Bewoners, grenspendelaars en andere geïnteresseerden dienen zich daarom vooraf op de respectievelijke websites van de betrokken Kreisen te informeren over verdere maatregelen.

Grensinfopunten in de buurt