Grensovergang tussen België en Nederland (stand 12-11-2020)

12. november 2020

België en Nederland hebben elkaar aangeduid als risicogebied. Dit heeft gevolgen voor de grensovergang, de meldplicht en de eventuele verplichte Coronatest en thuisquarantaine. In dit overzicht wordt de grensovergang van België naar Nederland, alsook de grensovergang van Nederland naar België, besproken.

Van België naar Nederland

Wat betreft de grensovergang van België naar Nederland, bepaalt de Belgische overheid dat inwoners van België naar Nederland mogen reizen, maar dat deze reizen ten zeerste worden afgeraden omdat Nederland een rode zone is. Als men toch beslist om naar Nederland te reizen, dan is men verplicht om bij terugkeer het Passenger Locator Form in te vullen. Naar aanleiding van die gegevens, wordt men al dan niet verzocht om bij terugkeer een Coronatest af te nemen en in quarantaine te gaan. Hier geldt echter een belangrijke uitzondering op: inwoners van België die minder dan 48 uur in het buitenland verbleven, hoeven geen Passenger Locator Form in te vullen en hoeven derhalve dus geen Coronatest te laten afnemen of in quarantaine te gaan bij terugkeer in België.

De Nederlandse overheid geeft dan weer het dringend advies dat personen die vanuit België naar Nederland komen, 10 dagen in thuisquarantaine moeten bij aankomst in Nederland. Dit Nederlands dringend advies tot thuisquarantaine is echter niet van toepassing op grensarbeiders. Zij worden daarvan vrijgesteld.

Samenvattend betekent dit voor de grensovergang van België naar Nederland dat grensarbeiders zonder problemen kunnen gaan werken. Bij aankomst in Nederland hoeven zij daar niet in thuisquarantaine te gaan, want grensarbeiders zijn vrijgesteld. Bij terugkeer in België hoeven zij voorts geen Passenger Locator Form in te vullen omdat zij minder dan 48 uur in Nederland verbleven en hoeven derhalve geen Coronatest te laten afnemen of in quarantaine te gaan.

Van Nederland naar België

Wat betreft de grensovergang van Nederland naar België, bepaalt de Nederlandse overheid dat inwoners van Nederland naar België mogen reizen, maar er wordt aangeraden om dat enkel te doen voor noodzakelijke reizen, omdat België een oranje zone is. Wie wel naar België reist, wordt dringend geadviseerd bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Op deze thuisquarantaine gelden een aantal uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld grensarbeid. Dit betekent dat deze thuisquarantaine niet van toepassing is voor grensarbeiders.

De Belgische overheid stelt verder geen extra voorwaarden aan de grensovergang van Nederlanders, zo lang als zij minder dan 48 uur in België verblijven. Verblijven zij langer dan 48 uur in België, dan moeten zij een Passenger Locator Form invullen, en afhankelijk van de uitkomst daarvan, een Coronatest laten afnemen of in quarantaine gaan.

Samenvattend betekent dit voor de grensovergang van Nederland naar België dat grensarbeiders zonder problemen kunnen gaan werken omdat zij minder dan 48 uur in België verblijven en omdat zij in Nederland vrijgesteld worden van de dringend geadviseerde thuisquarantaine, dankzij hun status als grensarbeider.

 

Meer informatie is terug te vinden op onder andere de volgende websites:

GIP next to you