Heel Nederland risicogebied

8. oktober 2020

Heel Nederland is door Duitsland als risicogebied geclassificeerd. Sinds 14 oktober is ook de provincie Zeeland als risicogebied geclassificeerd.

In Duitsland moeten mensen die het land binnenkomen vanuit risicogebieden in de regel 14 dagen in huiselijke quarantaine verblijven. De details van de uitvoering en de uitzonderingen worden bepaald door de deelstaten. Hier vindt u de regels voor bezoeken vanuit Nederland aan Noordrijn-Westfalen en Niedersachsen of vanuit deze deelstaten aan Nederland. Voor de andere deelstaten verwijzen wij u naar de websites van de desbetreffende deelstaten.

Wat geldt als u in NRW woont en naar de Nederlandse risicogebieden reist?

De deelstaat NRW verstrekt op een speciale corona informatiepagina uitgebreide informatie. Hier wordt erop gewezen dat in principe iedereen die Nordrhein-Westfalen binnenkomt vanuit een risicogebied de plicht heeft om zich te melden bij de verantwoordelijke gezondheidsautoriteit. Deze melding kan schriftelijk, digitaal of telefonisch worden gedaan.

Sinds 7 oktober is de meldplicht vereenvoudigd: grenspendelaars en familieleden die om familieredenen de grens oversteken, wordt aanbevolen zich bij binnenkomst vanuit een risicogebied bij de verantwoordelijke lokale gezondheidsdienst te melden. Personen die om deze twee redenen regelmatig naar een risicogebied reizen of die vanuit een risicogebied Nordrhein-Westfalen binnenkomen, hoeven zich voortaan maar één keer te melden. Voor korte verblijven wordt de meldplicht bij het de lokale gezondheidsautoriteit met ingang van 7 oktober afgeschaft.

Als er geen Covid-19 symptomen zijn, zijn in NRW de volgende redenen vrijgesteld van de quarantaineverplichting bij terugkeer uit een risicogebied:

 • Grenspendelaars, als zij tot 5 dagen naar een risicogebied reizen om dwingende beroepsredenen of om onderwijsredenen, of als zij uit een risicogebied komen, NRW binnenkomen.
 • Schoolbezoek: kinderen die in Nederland naar school gaan en dagelijks weer terug naar huis gaan in Duitsland.
 • Bepaalde familiaire redenen voor grensoverschrijdingen: U kunt maximaal 3 dagen naar een risicogebied of vanuit een risicogebied naar NRW reizen om speciale sociale of familiaire redenen (bijv. gedeelde voogdij, bezoek van levenspartners, eerste- en tweedegraads familieleden, enz.).
 • Dringende medische behandeling: Ook tot 3 dagen.
 • Bijstand of verzorging van personen die verzorging of bijstand nodig hebben, opvang van kinderen: ook tot drie dagen.
 • Begrafenissen en crematies, deelname aan burgerlijke of religieuze huwelijken: ook tot drie dagen.
 • Korte verblijven: Tot 24 uur kan men in het kader van het zogenaamde “klein grensverkeer” naar een risicogebied reizen of vanuit een risicogebied NRW binnenkomen.

Bovendien is de quarantaineverplichting niet van toepassing bij doorreis door Nordrhein-Westfalen (zonder overnachtingen).

Bovendien is de quarantaineverplichting niet van toepassing als er een negatieve coronatest is, die niet meer dan 48 uur voor binnenkomst is uitgevoerd. Een test kan ook in Duitsland worden gedaan. De quarantaineregels moeten echter worden nageleefd totdat het testresultaat beschikbaar is. Reizigers die terugkeren uit risicogebieden kunnen zich momenteel gratis laten testen op het coronavirus op vier luchthavens in Noordrijn-Westfalen. Het testresultaat kan meestal binnen drie dagen online worden bekeken.

Wat geldt er als u vanuit de Nederlandse risicogebieden naar Noordrijn-Westfalen reist?

Als u niet onder de bovenstaande uitzonderingen op de quarantaineverplichting valt (kort verblijf, grenspendelaars, studenten, bepaalde familiebezoeken, enz.), moet u in quarantaine.

Als u niet in quarantaine hoeft te gaan, wordt u aanbevolen zich melden bij de verantwoordelijke gezondheidsinstantie. Bij sommige gezondheidsinstanties kunt u dit digitaal doen, bij andere moet u bellen. Als u in NRW bent voor een kort verblijf van minder dan 24 uur, hoeft u zich niet te melden bij de lokale gezondheidsautoriteit.

Het kan nuttig zijn voor grensarbeiders om een verklaring van hun werkgever te hebben dat zij in Duitsland werken. U kunt zo’n verklaring hier downloaden. Dit voorkomt wachttijden tijdens een eventuele grenscontrole.

 

Waar moet u rekening mee houden als u vanuit Niedersachsen naar Nederland gaat of omgekeerd?

De details van de uitvoering en de uitzonderingen op de quarantaineregeling worden door de landen zelf bepaald. In Niedersachsen is deze regelgeving opgenomen in de “Niedersachsische Corona-Verordnung”, die op 9 oktober 2020 in werking treedt.

In principe geldt nog steeds dat personen die na een verblijf in een risicogebied Niedersachsen binnenkomen, verplicht zijn om 14 dagen in quarantaine te blijven en het verantwoordelijke Gesundheitsamt onmiddellijk op de hoogte te stellen. Een overtreding van dit reglement kan bestraft worden met een boete van maximaal 25.000 €.

Vorige situatie

Uitzonderingen op deze regel zijn tot nu toe onder andere gemaakt voor mensen die minder dan 48 uur in het risicogebied hebben doorgebracht. Hierdoor konden grenspendelaars die van Duitsland naar Nederland pendelen, in een buurland werken. Voor grensoverschrijdende pendelaars uit Nederland was de situatie anders. Tot nu toe moesten ze contact opnemen met de lokale autoriteiten.

Uitzonderingen op de quarantaineverplichting

In de nieuwe Corona-verordening, die op 9 oktober in werking treedt, zijn de volgende personen vrijgesteld van de quarantaine- en meldingsplicht:

 • Personen die om professionele redenen en om redenen die niet kunnen worden uitgesteld, personen, goederen of koopwaar over de weg, per spoor, over zee of door de lucht vervoeren,
 • Werknemers van lucht-, scheeps-, spoor- of wegvervoersmaatschappijen voor passagiers en bedrijven die vliegtuigen, schepen of scheepsuitrusting onderhouden,
 • Personen die Nedersaksen binnenkomen of verlaten voor een dag of enkele dagen om professionele redenen en die niet kunnen worden uitgesteld,
 • Personen die minder dan 24 uur op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland verblijven of minder dan 48 uur in een risicogebied verblijven,
 • Werknemers in de gezondheids- en zorgsector,
 • Personen die diensten verlenen of werken voor kritieke infrastructuurbeheerders,
 • Leden van de brandweer- en reddingsdiensten en de civiele bescherming,
 • Personeel van de volksgezondheidsdienst,
 • Leden van de rechterlijke macht en de wetshandhavingsinstanties,
 • Leden van de politiedienst,
 • Leden van het Europees Parlement, de Duitse Bondsdag en de parlementen van de deelstaten, alsmede personen die belast zijn met het onderhouden van diplomatieke of consulaire betrekkingen.

Werkgevers moeten beslissen of aanwezigheid op de werkplek noodzakelijk is met het oog op het besmettingsgevaar. Indien dat zo is, bevestigen zij dat schriftelijk. Medewerkers moeten deze bevestiging bij zich dragen. Een dergelijk formulier kunt u hier downloaden.

Klein grensverkeer in Niedersachsen

Onder de nieuwe regeling is het klein grensverkeer weer mogelijk in Niedersachsen. Bezoekers uit Nederland kunnen tot 24 uur zonder quarantaineverplichting in Niedersachsen verblijven, gaan winkelen, tanken of familieleden bezoeken. Inwoners van Niedersachsen kunnen zelfs tot 48 uur in de risicogebieden van Nederland verblijven.

Effecten met betrekking tot de herfstvakantie

Verder is een verblijf in Niedersachsen dat langer duurt dan 24 uur alleen mogelijk als de personen in quarantaine zijn of een geldige coronatest kunnen voorleggen die niet ouder is dan 48 uur. Dit betekent dat een langer verblijf bij familieleden tijdens de komende herfstvakantie niet eenvoudig mogelijk is.

Hier vindt u meer informatie:

Grensinfopunten in de buurt