Baan vinden

Als u op zoek bent naar een baan in Duitsland, kunt u dit op verschillende manieren doen. Een efficiënte manier om werk te vinden is bedrijven rechtstreeks benaderen (netwerken). Ook kunt u uzelf bij het UWV opgeven als werkzoekende voor een baan in Duitsland. Het UWV zorgt ervoor dat uw CV ter beschikking wordt gesteld aan […]

Werkstudenten

Werkstudenten zijn studenten die minimaal 20 uur per week studeren en daarnaast een bijbaan hebben. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de sociale verzekeringsplicht in Duitsland als zij niet meer dan 20 uur per week werken. Voor diegenen die in Duitsland wonen en meeverzekerd zijn via hun (gehuwde) partner of met hun ouders […]

Baan vinden

Zoekt u een baan in Nederland, dan kunt u dat op verschillende manieren aanpakken. De meest gebruikte methode is om direct contact op te nemen met een werkgever. Een andere manier is om u in te schrijven bij een uitzendbureau in Nederland. Ook is het mogelijk om bij de ‘Agentur für Arbeit’ aan te geven […]

Ondernemen in Nederland vanuit Duitsland

U bent werkgever in Duitsland en denkt erover na om een vestiging te openen in Nederland of uw bedrijf naar Nederland te verplaatsen. Wat zijn dan de gevolgen voor uw personeel? En wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? Als werkgever moet u de beoordeling maken of uw personeel in Nederland of in Duitsland […]

Arbeidsrecht

Arbeidscontract In een Duits arbeidscontract moeten een aantal zaken standaard opgenomen worden: naam en adres van de werkgever, datum aanvang en eventueel einde van het contract, proeftijd en duur van de proeftijd, waar het werk wordt uitgevoerd, arbeidstijden, vakantiedagen, opzegtermijn, hoogte van het loon. Het is gebruikelijk dat, net als in België, ook geheimhoudingsplicht en […]

Detachering

Een bijzondere vorm van werken in een ander land is de detachering. U woont in Duitsland en wordt tijdelijk (korter dan 24 maanden) door uw werkgever in Duitsland uitgezonden om in een ander land tijdelijk werkzaamheden te verrichten. Feitelijk werkt u dan in een ander land. Het bijzondere aan detachering is dat u sociaal verzekerd […]

Kind en familie

U kunt als u in Duitsland werkt recht hebben op verschillende verlofregelingen en uitkeringen. Dit is niet alleen afhankelijk van uw situatie maar ook van die van de andere ouder. Het is van belang u goed te laten informeren welke rechten u hebt. Zwangerschapsverlof In Duitsland begint het zwangerschapsverlof zes weken voor de verwachte bevallingsdatum […]

Ontslag wegens ziekte

Kan mijn Duitse baas me ontslaan wegens ziekte? Als u ziek bent mag u niet worden ontslagen: Dit is een wijdverbreide denkfout. Als iemand heel vaak of heel lang afwezig is wegens ziekte, kan de baas onder bepaalde omstandigheden afscheid van hem nemen. Een incidentele griep of een incidentele infectie is niet voldoende. Ontslag wegens […]

Ziektekostenverzekering

Verplichte, vrijwillige en particuliere verzekering Door uw werk in Duitsland bent u in Duitsland sociaal verzekerd. Daarmee bent u tegen ziektekosten in Duitsland verzekerd. Duitsland kent drie soorten ziektekostenverzekeringen: een verplichte (gesetzlich pflichtversichert), een vrijwillige (freiwillig gesetzlich) en een particuliere (private) ziektekostenverzekering. Als werknemer bent u verplicht verzekerd, tenzij uw brutoloon meer is dan € […]

Belasting internationaal chauffeurs

Opmerking vooraf Zowel de beroepschauffeur, die meerdere landen doorkruist, als de transportondernemer, die grenspendelaars in dienst heeft, heeft te maken met de wetgeving van meer dan één land. De onderstaande informatie heeft vooral betrekking op het themagebied belastingen, maar ook op sociale verzekeringen. Het land waar de chauffeur sociaal verzekerd is, kan afwijken van de […]