Meldingsplicht buitenlandse ondernemers

Wanneer iemand uit het buitenland tijdelijk bij u of voor u in België komt werken, moet deze persoon u een Limosa-1 meldingsbewijs kunnen voorleggen. U moet hiernaar vragen. Als iemand u geen Limosa-1 kan tonen, dient u dit te melden.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt