Vaststelling sociale zekerheid

Waar u sociaal verzekerd bent, wordt geregeld door de Europese Verordening voor de Sociale Zekerheid (Vo. 883/2004). Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing! De hoofdregel is dat de u onder het sociaal verzekeringsrecht valt in het land waar u werkt. Maar wat als u in meerdere lidstaten werkt?

Wanneer u minder dan 25% van uw inkomen in Nederland verdient en geen loondienstverband naast uw zelfstandige activiteiten heeft, valt u onder de Belgische sociale verzekeringen. U moet zich aansluiten bij een Belgisch ziekenfonds (mutualiteit). Via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) betaalt u in België o.a. premies voor uw (verplichte) pensioenvoorziening. U moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, de Kas voor Zelfstandigen. De bijdragen die u moet betalen, zijn een percentage van uw beroepsinkomsten. Dit percentage verschilt naargelang uw bijdragecategorie en uw inkomen. De verplichte Nederlandse sociale verzekeringen zijn niet meer van toepassing. U hebt wel de mogelijkheid de Nederlandse AOW vrijwillig te verzekeren. Maar, u bouwt dus wel Belgisch ouderdomspensioen op. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB.

Indien u als ondernemer gelijktijdig in meerdere lidstaten werkt, dient u een verklaring toepasselijke wetgeving aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB.

Ondanks het feit dat u in België ziekenfondsverzekerd bent, kunt u ook gebruik blijven maken van de Nederlandse gezondheidszorg middels aanvraag van het E-106/S1-formulier bij uw Belgisch ziekenfonds. Hiermee kunt u namelijk in Nederland gebruik blijven maken van de gezondheidszorg (alsof u in Nederland verzekerd bent). Meer informatie hierover vindt u op de website van de RIZIV en bij CZ.

Ondernemen in België heeft de nodige gevolgen en is niet altijd eenvoudig.  Daarom is het raadzaam van te voren bij het Grensinfopunt informatie op te vragen. We hebben ook spreekuren met andere deskundigen zoals Team GWO (belastingdiensten), Bureau voor Belgische Zaken, de Vakbonden. Hoe u het beste een onderneming in België kunt opzetten en hoe het zit met BTW afdracht, kunt u navragen bij uw accountant of belastingadviseur. Deze adviseurs kunnen u o.a.  informatie geven over ondernemersrecht, rechtsvormen, vergunningen en over de verschillen in aftrekmogelijkheden, bijvoorbeeld bij een auto van de zaak.

Via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), hebt u ook een ziekengeldverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hiervoor moet u aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds. Meer informatie vindt u op de website van de RSVZ.

Let op! Als u naast uw onderneming nog een baan in loondienst hebt, bepaalt het loondienstverband waar u sociaal verzekerd bent. U bent sociaal verzekerd in het land waar u werknemer bent. Bij deze beoordeling maakt het niet uit of u ook arbeid als zelfstandige verricht in Nederland of in België.

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met het begeleiden van ondernemers die over de grens willen werken. In Nederland kunt u veel informatie krijgen bij de Kamer van Koophandel, in België onder andere bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de Kamers van Koophandel. De Kamers maken geen deel uit van de overheid, maar zij werken wel nauw samen met de overheid.