Meldingsplicht buitenlandse ondernemers

Op 18 juni 2016 is in Nederland de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Bent u als dienstverrichter (werkgever, uitzendkantoor) buiten Nederland gevestigd? En wilt u tijdelijk werknemers in Nederland laten werken bij een dienstontvanger (detachering)? Dan moet u voldoen aan de regels van de WagwEU.

Ook in Nederland krijgen buitenlandse bedrijven een meldingsplicht als zij tijdelijk werk doen in Nederland. Kleine bedrijven zullen hiervan worden uitgezonderd. Op de website van de Nederlandse Rijksoverheid vindt u meer informatie.