Vaststelling sociale zekerheid

Waar u sociaal verzekerd bent, wordt geregeld door de Europese Verordening voor de Sociale Zekerheid (Vo. 883/2004). Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing! De hoofdregel is dat de u onder het sociaal verzekeringsrecht valt in het land waar u werkt. Maar wat als u in meerdere lidstaten werkt?

Wanneer u minder dan 25% van uw inkomen in België verdient en geen loondienstverband naast uw zelfstandige activiteiten heeft, valt u onder de Nederlandse sociale verzekeringen. U bent dan verplicht verzekerd tegen ziektekosten en WLZ (Wet Langdurige Zorg). U moet zich aansluiten bij een Nederlandse Zorgverzekeraar (zelf aanmelden) en bouwt het Nederlandse AOW (pensioen) op. Deze opbouw is een vast bedrag per jaar en is niet afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Afhankelijk van uw inkomsten bouwt u meer of minder pensioen op dan in België.  U bouwt geen Belgisch ouderdomspensioen meer op. Daarnaast hebt u eventueel  recht op aanvullende Nederlandse kinderbijslag. Nederland kent geen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (invaliditeitsrente) zoals België deze wel kent via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen RSVZ. Beiden landen kennen geen werkloosheidsverzekering voor het uitoefenen van zelfstandige activiteiten.

Indien u gelijktijdig in meerdere lidstaten werkt, dient u een verklaring toepasselijke wetgeving aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de – RSVZ ipv:  rijksdienst voor zelfstandigen en SVB.

Ondanks het feit dat u in Nederland verzekerd bent tegen ziektekosten,  kunt u ook gebruik blijven maken van de Belgische gezondheidszorg middels aanvraag van het E-106/S1-formulier bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.  Hiermee kunt u namelijk in België ook  gebruik maken van de gezondheidszorg (alsof u in België verzekerd bent). Meer informatie hierover vindt u op de website grensinfo.  

Ondernemen in Nederland heeft de nodige gevolgen en is niet altijd eenvoudig. Daarom is het raadzaam van te voren bij het Grensinfopunt informatie op te vragen. We hebben ook spreekuren met andere deskundigen zoals Team GWO (belastingdiensten), Bureau voor Belgische Zaken, de Vakbonden. Hoe u het beste een onderneming op kunt zetten in Nederland en hoe het zit met BTW afdracht, kunt u navragen bij uw accountant of belastingadviseur. Deze adviseurs kunnen u o.a.  informatie geven over ondernemersrecht, rechtsvormen, vergunningen en over de verschillen in aftrekmogelijkheden, bijvoorbeeld bij een auto van de zaak.

Hebt u een eigen onderneming en bent u daarnaast in loondienst, dan bepaalt de loondienstverhouding waar u sociaal verzekerd bent. U bent sociaal verzekerd in het land waar u werknemer bent. Bij deze beoordeling maakt het niet uit of u ook arbeid als zelfstandige verricht in Nederland of in België. Bijvoorbeeld: u bent zelfstandig ondernemer in Nederland en daarnaast bent u in loondienst in België dan valt u onder de Belgische sociale zekerheid.

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met het begeleiden van ondernemers die over de grens willen werken. In Nederland kunt u veel informatie krijgen bij de Kamer van Koophandel, in België onder andere bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de Kamers van Koophandel. De Kamers maken geen deel uit van de overheid, maar zij werken wel nauw samen met de overheid.

Vestiging in Nederland

Als u een vestiging in Nederland opent, krijgt u te maken met de Nederlandse sociale wetgeving en belastingen. Nederland kent geen onderscheid in hoofdberoep of in bijberoep.

De  Nederlandse Kamer van Koophandel organiseert vaker events over het starten van een onderneming in Nederland. Meer informatie vind u op de website van de Kamer van Koophandel. Ook op de website van het Ondernemersplein vindt u aanvullende informatie.

Op de website van het RSVZ vindt u informatie over internationale aspecten.

Als u in Nederland met Btw-afdracht te maken krijgt, dan is de Belastingdienst het aanspreekpunt. Op de site van de Belastingdienst vindt u informatie over Btw voor buitenlandse ondernemers en Btw aangifte doen en betalen.