Waar belastingplichtig?

Waar u belasting moet afdragen is geregeld in het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen dat Nederland en België hebben afgesloten. Hebt u een vaste inrichting in Nederland, dit is bijvoorbeeld een winkel of kantoor, dan zult u belastingen moeten afdragen in Nederland. Indien er geen sprake is van een Nederlandse vaste inrichting dan ligt de belastingplicht normaliter in uw woonland, ook al verricht u werkzaamheden Nederland. Meer informatie hierover kunt u krijgen tijdens onze gezamenlijke spreekuren met Team GWO (Vanuit NL T 0800-0241212).