Studeren in Duitsland

Voor Nederlandse studenten die in Duitsland een studie willen beginnen verwijzen wij graag naar de website van het Duitslandinstituut.

Een andere interessante website is van de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

Eerste informatie over studeren in Duitsland kunt u ook krijgen bij de Duitse ambassade in Den Haag.

Op de website van Go-Europe vind je algemene informatie over stage en vrijwilligerswerk in Europa.

Als je op zoek bent naar een studie in Duitsland, dan kun je onder andere terecht op Studieren.de, Bildungsserver.de en Studieren-im-netz.org.

Algemene informatie over studeren in Duitsland vind je op de site van het Deutsches Studentenwerk.

 

Ler(n)ende Euregio

Landsgrenzen vervagen. Steeds meer mensen werken, leren en recreëren over de Nederlands-Duitse grens. De Ler(n)ende Euregio geeft een stimulans aan de Euregionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt. De Ler(n)ende Euregio is een Nederland-Duits samenwerkingsverband van scholen voor beroepsonderwijs, opleidingsbedrijven en de overheid in de Euregio Rijn-Waal maar ook Gronau – Enschede.

Doel

De Ler(n)ende Euregio maakt werk van grensoverschrijdend leren.

Het Euregionaal opleiden van studenten vormt daarbij het uitgangspunt. Studenten maken kennis met de beroepscultuur, taal en het onderwijssysteem van het buurland. Dat gebeurt door middel van uitwisselingen, projecten en stages. Op deze manier ontvouwt zich een grotere arbeidsmarkt voor studenten. En het bedrijfsleven kan kiezen uit een groter arbeidspotentieel.

Euregionale samenwerking

Aan Nederlandse zijde nemen mbo-instellingen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant-Oost deel aan de Ler(n)ende Euregio doet het!. Bij het project Leren zonder grenzen nemen naast de provincies Gelderland ook Overijssel deel. Voor beide projecten geldt dat aan Duitse zijde Berufskollegs afkomstig uit de driehoek Osnabrück, Duisburg en Kleef deelnemen.

Waar mogelijk werken scholen samen om het Euregionale onderwijs te versterken. Daarnaast wordt samengewerkt met relevante partijen uit het bedrijfsleven en de overheid om de Euregionale arbeidsmarkt te versterken.

Toekomst

De Ler(n)ende Euregio gaat zich in de komende jaren ontwikkelen tot kennis- en expertisecentrum op het gebied van grensoverschrijdend middelbaar beroepsonderwijs.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt