Werkstudenten

Werkstudenten zijn studenten die minimaal 20 uur per week studeren en daarnaast een bijbaan hebben. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de sociale verzekeringsplicht in Duitsland als zij niet meer dan 20 uur per week werken. Voor diegenen die in Duitsland wonen en meeverzekerd zijn via hun (gehuwde) partner of met hun ouders in Duitsland is die vrijstelling geen probleem, omdat zij onder het Duitse ziektekostensysteem vallen.

Nederlandse studenten die hun zorgverzekering in Nederland hebben, verliezen met een baan in Duitsland (ook als deze is vrijgesteld van een ziektekostenverzekering) hun Nederlandse zorgverzekering en zijn dan ook in Duitsland niet verzekerd. Zij zullen zich vrijwillig verplicht moeten verzekeren bij een Duitse Krankenkasse. Nadeel hierbij is dat deze premie hoger is dan voor de zorgverzekering in Nederland en dat zij in Nederland geen recht hebben op zorgtoeslag. Bovendien bouwen zij in Nederland en in Duitsland geen pensioen / AOW op.