Studeren in Nederland

De binnengrenzen van Europa worden steeds opener. Niet alleen werkgevers en werknemers worden steeds actiever aan beide zijdes van de grens. Ook voor studenten zijn er steeds meer mogelijkheden om in ieder geval een deel van de studie in het buitenland af te ronden. Op deze pagina´s vinden studenten informatie over studeren in Nederland (voor België en Duitsland). De eigen horizon verbreden houdt namelijk ook in dat je met een andere cultuur van doen krijgt en in Nederland de Engelse taal, omdat Nederlands onderwijs vaak in het Engels gegeven wordt. Wat is hiervoor beter geëigend dan een studie in het buurland?

Algemene informatie over studeren in Nederland

Diplomawaardering

Heeft u een Belgisch of Duits diploma en wilt u in Nederland gaan studeren? Dan wil uw onderwijsinstelling misschien weten wat uw diploma waard is. Laat uw diploma dan waarderen.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website Rijksoverheid.nl.

Tevens verwijzen wij u graag naar de websites van:

Sociale Verzekering als student

Het Bureau voor Belgische zaken van de SVB en Sociale Verzekeringsbank hebben ook informatie voor studenten rond sociale verzekeringen op hun site staan:

Stages en studiefinanciering

Op de website van Go-Europe staat algemene informatie over stage en vrijwilligerswerk in Europa.

Of u als buitenlandse student recht heeft op Nederlandse studiefinanciering kunt u lezen op de website Rijksoverheid.nl.

 

Ler(n)ende Euregio

Landsgrenzen vervagen. Steeds meer mensen werken, leren en recreëren over de Nederlands-Duitse grens. De Ler(n)ende Euregio geeft een stimulans aan de Euregionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt. De Ler(n)ende Euregio is een Nederland-Duits samenwerkingsverband van scholen voor beroepsonderwijs, opleidingsbedrijven en de overheid in de Euregio Rijn-Waal maar ook Gronau – Enschede.

Doel

De Ler(n)ende Euregio maakt werk van grensoverschrijdend leren.

Het Euregionaal opleiden van studenten vormt daarbij het uitgangspunt. Studenten maken kennis met de beroepscultuur, taal en het onderwijssysteem van het buurland. Dat gebeurt door middel van uitwisselingen, projecten en stages. Op deze manier ontvouwt zich een grotere arbeidsmarkt voor studenten. En het bedrijfsleven kan kiezen uit een groter arbeidspotentieel.

Euregionale samenwerking

Aan Nederlandse zijde nemen mbo-instellingen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant-Oost deel aan de Ler(n)ende Euregio doet het!. Bij het project Leren zonder grenzen nemen naast de provincies Gelderland ook Overijssel deel. Voor beide projecten geldt dat aan Duitse zijde Berufskollegs afkomstig uit de driehoek Osnabrück, Duisburg en Kleef deelnemen.

Waar mogelijk werken scholen samen om het Euregionale onderwijs te versterken. Daarnaast wordt samengewerkt met relevante partijen uit het bedrijfsleven en de overheid om de Euregionale arbeidsmarkt te versterken.

Toekomst

De Ler(n)ende Euregio gaat zich in de komende jaren ontwikkelen tot kennis- en expertisecentrum op het gebied van grensoverschrijdend middelbaar beroepsonderwijs.