Homeoffice in coronatijd, sociale zekerheid en belastingen

Fiscale gevolgen van thuiswerk:

België, Duitsland en Nederland hebben een overeenkomst bereikt over thuiswerkdagen.Voor de thuiswerkdagen kan gekozen worden voor heffing in het werkland. Thuiszitdagen zijn belast in het land waar men gewerkt zou hebben.

De overeenkomsten zijn te vinden op de volgende websites:

Belastingdienst:

Federale Overheidsdienst Financien:

De Belgische FOD Financiën heeft een FAQ gepubliceerd over grensarbeid en het Coronavirus. Er wordt onder andere ingegaan op thuiswerkdagen, detacheringen en overheidspersoneel.

Bundesfinanzministerium:

Update 31-08-2020: De overeenkomsten tussen België en Nederland en Duitsland en België zijn verlengd tot en met 31-12-2020.

De Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering is in België belast.

Sociale Zekerheid:

Het ITEM-Instituut in Maastricht brengt meer duidelijkheid in de actuele situatie met behulp van duidelijke tabellen en vergelijkt welke regelgeving in belastingwetgeving en sociale zekerheidswetgeving momenteel van toepassing is in de regio Nederland – Duitsland – België. Download>>

Informatie van de EU voor grensgangers vindt u in deze download.

De voorziene einddatum is 31 december 2020, maar deze kan worden verlengd. Meer hierover vindt u hier>>

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt