Homeoffice in coronatijd, sociale zekerheid en belastingen

Fiscale gevolgen van thuiswerk:

België, Duitsland en Nederland hebben een overeenkomst bereikt over thuiswerkdagen.Voor de thuiswerkdagen kan gekozen worden voor heffing in het werkland. Thuiszitdagen zijn belast in het land waar men gewerkt zou hebben.

De overeenkomsten zijn te vinden op de volgende websites:

Belastingdienst:

Federale Overheidsdienst Financien:

De Belgische FOD Financiën heeft een FAQ gepubliceerd over grensarbeid en het Coronavirus. Er wordt onder andere ingegaan op thuiswerkdagen, detacheringen en overheidspersoneel.

Bundesfinanzministerium:

 • Update 5 april 2022: De belastingverdragen tussen Nederland en Duitsland, Duitsland en België en België en Nederland zijn verlengd tot 1 juli 2022. Ze zullen hierna niet meer worden verlengd.
 • Update 29 maart 2022: De belastingverdragen tussen Nederland en Duitsland, Duitsland en België en België en Nederland zijn stilzwijgend verlengd tot 1 mei 2022
 • Update 12 december 2021: De belastingverdragen tussen Nederland en Duitsland, Duitsland en België en België en Nederland zijn verlengd tot 1 april 2022
 • Update 1 december 2021: De Nederlandse overheid zal in contact treden met België en Duitsland om de overeenkomst na 1 januari 2022 te verlengen. Zodra de overeenkomsten definitief zijn zal dat hier worden gepubliceerd.
 • Update 23 september 2021: De overeenkomst tussen Nederland en Belgie  en die tusesn Duitsland en Nederland is verlengd tot 1 januari 2022.
 • Update 15-06-2021: de overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland en tussen Nederland en België zijn verlengd tot 1 oktober 2021.
 • Update 26-01-2021: de overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland en Nederland en België zijn verlengd tot en met 30 juni 2021.
 • Update 15-12-2020: de overeenkomst tussen Nederland en Duitsland is verlengd tot en met 31-03-2021
 • Update 15-12-2020: de overeenkomst tussen België en Nederland is verlengd tot en met 31-03-2021
 • Update 21 december 2020: De afspraken tussen België en Nederland en België en Duitsland zijn verlengd tot 31 maart 2021.
 • Update 31-08-2020: De overeenkomsten tussen België en Nederland en Duitsland en België zijn verlengd tot en met 31-12-2020

De Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering is in België belast.

Sociale zekerheid

In het kader van de coronamaatregelen heeft de EU de regels voor de sociale zekerheid en thuiswerken aangepast. Werkt u voor een werkgever in een ander land en werkt u thuis in verband met de coronamaatregelen, dan blijft u vallen onder sociale zekerheid van het werkland. Deze regeling is per 1 juli stopgezet. Om werknemers en werkgevers de tijd te geven om alles aan te passen, is de thuiswerkregeling met een half jaar verlengd tot 1 januari 2023.

Een werknemer die voor een buitenlandse werkgever in zijn woonland werkt, bijvoorbeeld in homeoffice, kan onder de sociale zekerheidsregels van het woonland komen te vallen als die werkzaamheden 25% of meer van de werktijd zijn. Dat is de hoofdregel om vast te stellen in welk land een werknemer sociaal verzekerd is als die in meerdere landen werkt. Zou de uitzonderingsregel niet worden toegepast, zouden deze werknemers veranderen van het sociale zekerheidssysteem van het werkland naar het woonland. Veel werkgevers en werknemers hebben dit nog niet omgezet, waardoor de EU heeft besloten de thuiswerkregeling met een half jaar te verlengen.

De verantwoordelijke instantie in Duitsland, de DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenkassen Ausland) heeft dit nieuwe beleid inmiddels op hun website gepubliceerd.

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) die in Nederland verantwoordelijk is, heeft het nieuwe beleid nu ook op hun website gepubliceerd.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt