Homeoffice in coronatijd, sociale zekerheid en belastingen

Fiscale gevolgen van thuiswerk:
België, Duitsland en Nederland hebben een overeenkomst bereikt over thuiswerkdagen.Voor de thuiswerkdagen kan gekozen worden voor heffing in het werkland. Thuiszitdagen zijn belast in het land waar men gewerkt zou hebben.

De overeenkomsten zijn te vinden op de volgende websites:

Belastingdienst:
Nederland, Duitsland en België:

Federale Overheidsdienst Financien:
België-Nederland
België-Duitsland

De Belgische FOD Financiën heeft een FAQ gepubliceerd over grensarbeid en het Coronavirus. Er wordt onder andere ingegaan op thuiswerkdagen, detacheringen en overheidspersoneel.

Bundesfinanzministerium:
Duitsland-België

De Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering is in België belast.

Sociale Zekerheid:

Het ITEM-Instituut in Maastricht brengt meer duidelijkheid in de actuele situatie met behulp van duidelijke tabellen en vergelijkt welke regelgeving in belastingwetgeving en sociale zekerheidswetgeving momenteel van toepassing is in de regio Nederland – Duitsland – België. Download>>

Informatie van de EU voor grensgangers vindt u in deze download.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt