Belastingen

In welk land betaalt u belasting?

Dit wordt geregeld in het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en Duitsland.

U betaalt in Duitsland belasting over het inkomen dat u in Duitsland verdient. Hier kunnen enkele uitzonderingen op zijn, kijk voor meer informatie over deze uitzonderingen onder het kopje “detachering”.

Hoe u fiscaal in Duitsland behandeld wordt, is afhankelijk van uw situatie. Duitsland maakt onderscheid tussen twee hoofdcategorieën belastingplicht: de beperkte en de onbeperkte belastingplicht. Daarnaast heeft de Steuerklasse nog veel invloed.

Belastingvermindering voor de Belgische gemeentebelasting

In België wordt uw gemeentebelasting gebaseerd op uw inkomen. Duitsland geeft u een tegemoetkoming voor deze extra heffing door de Duitse belastingheffing met 8% te verminderen. Deze tegemoetkoming kan al in uw loonbelasting verrekend worden.

In welk land moet u aangifte doen?

Inwoners van België zijn altijd verplicht in België aangifte te doen. U moet hierin ook uw Duitse inkomen vermelden maar aangeven dat dit inkomen al in Duitsland belast is. Het inkomen telt mee voor de berekening van het tarief over eventuele andere in België belastbare inkomsten. Ook wordt gemeentebelasting geheven over het Duitse inkomen.

Of u in Duitsland aangifte moet doen is ervan afhankelijk of u beperkt of onbeperkt belastingplichtig was. Een beperkt belastingplichtige is normaal gesproken niet verplicht belastingaangifte te doen in Duitsland. Een beperkt belastingplichtige kan als hij dat wil toch aangifte doen, het is dan uiteraard verstandig om eerst te beoordelen of dat wel voordelig is.

Een onbeperkt belastingplichtige is altijd verplicht aangifte te doen in Duitsland en hierbij ook een EU/EWR verklaring uit het woonland in te leveren.

Detachering

Als u in Duitsland gaat werken voor een Belgische werkgever of uitzendbureau kan het zijn dat andere regels voor u gelden. Zo kan het zijn dat u onder het belastingstelsel en sociale zekerheidsstelsel van België blijft vallen. Neem in een dergelijk geval contact met uw dichtsbijzijnde Grensinfopunt op voor een persoonlijk advies.

Werken in meerdere landen

Als u in meerdere landen werkzaam bent, bijvoorbeeld als internationaal chauffeur, kunnen andere regels voor u gelden voor zowel de sociale zekerheid als belastingen. In dergelijke gevallen raden we u aan altijd contact op te nemen met Team GWO of het Grensinfopunt voor een persoonlijk advies.

 

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt