Beperkte en onbeperkte belastingplicht

Van belang voor het vaststellen van de loonbelasting in Duitsland is of u beperkt of onbeperkt belastingplichtig bent voor de Duitse belastingen. U bent in principe altijd beperkt belastingplichtig, omdat u niet in Duitsland woont. Om gelijkgesteld te kunnen worden met een inwoner van Duitsland en dus onbeperkt belastingplichtig te zijn, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • 90% van uw wereldinkomen wordt in Duitsland belast, of
  • Uw niet-Duitse inkomen is lager dan 9.744,-€ / 9.984 €(2021 / 2022) in dat kalenderjaar.

Indien u gehuwd bent, moeten u samen met uw partner aan deze voorwaarden voldoen                      (19.488  jaar 2021 / 19.968 € jaar 2022). Het niet in Duitsland belastbare inkomen van u en uw echtgenoot of echtgenote wordt dan in Duitsland in de progressie aangerekend.

Bij de onbeperkte belastingplicht kunt u gebruik maken van de persoonsgebonden en familie gerelateerde belastingvoordelen, evenals de belastingvrije som, alsof u uw woonplaats in Duitsland hebt.

Ieder jaar moet u bij het Finanzamt van uw werkgever een aanvraag doen om als beperkt of onbeperkt belastingplichtige behandeld te worden. De aanvraagformulieren voor beperkte en onbeperkte belastingplicht vindt u onder het kopje downloads op deze website.

Onder het kopje Steuerklassen geven we u meer informatie over de gevolgen van de beperkte en onbeperkte belastingplicht.

Downloads:

Aanvraag beperkte belastingplicht in Duitsland

Aanvraag onbeperkte belastingplicht in Duitsland

EU/EER-verklaring

Invulinstructie EU/EER-verklaring

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt