Beperkte en onbeperkte belastingplicht

Van belang voor het vaststellen van de loonbelasting in Duitsland is of u beperkt of onbeperkt belastingplichtig is voor de Duitse belastingen. U bent in principe altijd beperkt belastingplichtig, omdat u niet in Duitsland woont. Om gelijkgesteld te kunnen worden met een inwoner van Duitsland en dus onbeperkt belastingplichtig te zijn moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • 90% van uw wereldinkomen wordt in Duitsland belast, of
  • Uw niet-Duitse inkomen is lager dan € 9.000,- in dat kalenderjaar.

Indien u gehuwd bent moeten u aan deze voorwaarden voldoen. Het niet in Duitsland belastbare inkomen van u en uw echtgenoot of echtgenote wordt dan in Duitsland in de progressie aangerekend.

Als u niet aan een van deze voorwaarden voldoet bent u automatisch beperkt belastingplichtig. Als u wel aan een van de voorwaarden voldoet, kunt u in Duitsland een belastingaangifte doen alsof u in Duitsland woont, eventueel samen met uw echtgenoot of echtgenote.

Ieder jaar moet u bij het Finanzamt van uw werkgever een aanvraag doen om als beperkt of onbeperkt belastingplichtige behandeld te worden. De aanvraagformulieren voor beperkte en onbeperkte belastingplicht vindt u hieronder.

Onder het kopje Steuerklassen geven we u meer informatie over de gevolgen van de beperkte en onbeperkte belastingplicht.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt