Steuerklassen

Als grensganger wordt u voor de loonbelasting, net als de inwoners van Duitsland, ingedeeld in een zogenaamde Steuerklasse. Deze Steuerklasse bepaalt hoeveel belasting moet worden ingehouden op het salaris. De Steuerklassen in Duitsland zijn afhankelijk van de burgelijke staat (gehuwd of ongehuwd) en bij gehuwden het inkomen van de partner. Elke Steuerklasse kent een belastingtabel, waarin weer rekening wordt gehouden met de hoogte van het inkomen. Duitsland kent progressieve belastingen, wat inhoudt dat hoe hoger het inkomen is, hoe relatief meer belastingen je moet betalen.

Van belang voor het vaststellen van de Steuerklasse is ook of u beperkt of onbeperkt belastingplichtig bent voor de Duitse belastingen. U bent in principe altijd beperkt belastingplichtig in Duitsland, omdat u niet in Duitsland woont. U wordt in principe ingedeeld in Steuerklasse 1. Om gelijkgesteld te kunnen worden met een inwoner van Duitsland moet u aan de voorwaarden voldoen en wordt u op verzoek onbeperkt belastingplichtig. Deze voorwaarden behandelen we hier.

Als u aan een van de voorwaarden voldoet en kiest voor de onbeperkte belastingplicht, moet u in Duitsland een belastingaangifte doen alsof u in Duitsland woont.
Onder voorwaarden kunt u als onbeperkt belastingplichtige ook belast worden naar Steuerklasse 3. Dit is het geval als u gehuwd bent en u aan de voorwaarden van de onbeperkte belastingplicht voldoet.

Let op bij indeling in Steuerklasse 3

Als u voldoet aan de voorwaarden voor onbeperkte belastingplicht en samen met uw partner aangifte wilt doen (gemeinsam veranlagt werden) in Duitsland, wordt het Belgische inkomen van de partner wel meeberekend in de Duitse aangifte. Hoewel dit Belgische inkomen niet in Duitsland belast wordt, kan het toch het belastingtarief verhogen (Progressionsvorbehalt). Dat houdt in dat ook als u terecht ingedeeld bent in Steuerklasse 3, u mogelijk teveel belastingvoordeel ontvangen heeft en u een deel via de belastingaangifte terug moet betalen. Indien u dit voorkomen wilt, kunt u ook voor Einzelveranlagung kiezen en Steuerklasse 1 kiezen. U betaalt dan maandelijks meer belasting en krijgt na het indienen van een aangifte de teveel betaalde belastingen terug.

Indeling in Steuerklasse 3 is meestal alleen zinvol als u het hele jaar in Duitsland werkt en uw partner geen of heel weinig inkomen heeft.

Kort samengevat:

  • U wordt in principe ingedeeld in Steuerklasse 1, voldoet u aan de voorwaarden voor Steuerklasse 3, dan kunt u ook in die Steuerklasse ingedeeld worden.
  • De indeling in een Steuerklasse is alleen van belang om vast te stellen wat maandelijks aan loonbelasting moet worden ingehouden. Bij een belastingaangifte wordt de definitieve belasting achteraf vastgesteld.

Downloads:

Aanvraag beperkte belastingplicht in Duitsland

Aanvraag onbeperkte belastingplicht in Duitsland

EU/EER-verklaring

Invulinstructie EU/EER-verklaring

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt