Steuerklassen

Als grensganger wordt u voor de loonbelasting, net als de inwoners van Duitsland, ingedeeld in een zogenaamde Steuerklasse. Deze Steuerklasse bepaalt hoeveel belasting moet worden ingehouden op het salaris. De Steuerklassen in Duitsland zijn afhankelijk van de burgelijke staat (gehuwd of ongehuwd) en bij gehuwden het inkomen van de partner. Elke Steuerklasse kent een belastingtabel, waarin weer rekening wordt gehouden met de hoogte van het inkomen. Duitsland kent progressieve belastingen, wat inhoudt dat hoe hoger het inkomen is, hoe relatief meer belastingen je moet betalen.

Van belang voor het vaststellen van de Steuerklasse is ook of u beperkt of onbeperkt belastingplichtig bent voor de Duitse belastingen. U bent in principe altijd beperkt belastingplichtig in Duitsland, omdat u niet in Duitsland woont. Om gelijkgesteld te kunnen worden met een inwoner van Duitsland moet u aan voorwaarden voldoen en wordt u onbeperkt belastingplichtig. Deze voorwaarden behandelen we hier.

Als u aan een van de voorwaarden voldoet, kunt u in Duitsland een belastingaangifte doen alsof hij in Duitsland woont.
Onder voorwaarden kunt u als onbeperkt belastingplichtige ook belast worden naar Steuerklasse 3. Dit is het geval als u gehuwd bent en u aan de voorwaarden van de onbeperkte belastingplicht voldoet.

Let op bij indeling in Steuerklasse 3:

Als u voldoet aan de voorwaarden voor onbeperkte belastingplicht en samen uw partner aangifte doet in Duitsland (is verplicht bij Steuerklasse 3), wordt het inkomen van die partner wel meeberekend in de Duitse aangifte. Hoewel dit inkomen niet belast wordt kan het toch het belastingtarief verhogen. Dat houdt in dat ook als u terecht ingedeeld bent in Steuerklasse 3, u mogelijk belasting terug moet betalen. Een tip van onze kant is om de Steuerklasse aan te passen naar Steuerklasse 1. U betaalt dan maandelijks meer belasting en krijgt na een aangifte de teveel betaalde belastingen terug.

Indeling in Steuerklasse 3 is alleen zinvol als u het hele jaar in Duitsland werkt en uw partner geen of heel weinig inkomen heeft.

Kort samengevat:

  • U wordt in principe ingedeeld in Steuerklasse 1, voldoet u aan de voorwaarden voor Steuerklasse 3, dan kunt u ook in die Steuerklasse.
  • De indeling in een Steuerklasse is alleen van belang om vast te stellen wat maandelijks aan loonbelasting moet worden ingehouden. Bij een belastingaangifte wordt de definitieve belasting achteraf vastgesteld.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt