Kind en familie

U kunt als u in Duitsland werkt recht hebben op verschillende verlofregelingen en uitkeringen. Dit is niet alleen afhankelijk van uw situatie maar ook van die van de andere ouder.

Het is van belang u goed te laten informeren welke rechten u hebt.

Ouderschapsverlof

Als u in Duitsland werkt, hebt u recht op de Duitse ouderschapsverloven:

– zwangerschaps- en bevallingsverlof: het Duitse zwangerschapsverlof gaat zes weken voor de verwachte bevallingsdatum in en duurt tot acht weken na de geboorte.

– ouderschapsverlof: U kunt ouderschapsverlof opnemen tot het kind 3 jaar oud wordt. Vanaf de dag van de geboorte kunt u voor minimaal twee maanden en maximaal veertien maanden betaald ouderschapsverlof (Elterngeld) opnemen. Deze periode kan over de ouders verdeeld worden, ook wanneer de andere ouder niet in Duitsland verzekerd is. Niet in Duitsland gevestigde werkgevers zijn niet bekend met deze regeling en zullen hier dus eerst mee moeten instemmen. Meer informatie over het ouderschapsverlof en het Elterngeld vindt u hier.

Geboorte- of adoptiepremie

In België heeft u recht op de geboortepremie oftewel het kraamgeld. Dit vraagt u zelf aan bij: Famifed.

Indien u uw kind adopteert heeft u recht op de adoptiepremie.

Kinderbijslagrechten

U hebt recht op kindergeld uit Duitsland. Als de andere ouder in België werkt krijgt u het kindergeld in eerste instantie uit België. Als het Duitse kindergeld hoger is dan het Belgische krijgt u het verschil nog uit Duitsland.

Als de andere ouder geen inkomen heeft zal Duitsland direct het Duitse kindergeld uitbetalen. België vult niet aan. Ten aanzien van het kindergeld worden in Belgie in 2019 enkele wijzigingen doorgevoerd. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe dit precies gaat uitzien. Wel is duidelijk dat het kindergeld voortaan per regio geregeld zal worden.

Vraag het (aanvullende) Duitse kindergeld aan bij de bevoegde Familienkasse. Voor gezinnen die in België wonen is de Familienkasse in Saarland bevoegd:
Postadres

Familienkasse Rheinland-Pfalz-Saarland
55149 Mainz

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de Familienkasse of uw dichtstbijzijnde GrensInfoPunt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt