Werken en Werkloosheid

Wanneer u als werknemer vanuit België in Duitsland gaat werken, bent u in Duitsland verzekerd voor een uitkering bij werkloosheid. Toch krijgt u niet altijd een uitkering uit Duitsland. Uit welk land u een werkloosheidsuitkering krijgt, hangt af van of u volledig of gedeeltelijk werkloos wordt.

Wanneer ben ik volledig werkloos?

U bent volledig werkloos als u niet meer in Duitsland werkt. De band met Duitsland is verbroken. U heeft dan aanspraak op een uitkering uit uw woonland, m.a.w. u heeft aanspraak op een werkloosheidsuitkering uit België.

Wanneer ben ik gedeeltelijk werkloos?

U bent gedeeltelijk werkloos als u nog voor een gedeelte in Duitsland blijft werken. Dit kan zijn voor dezelfde werkgever maar ook voor een andere. De band met Duitsland blijft in al deze situatie bestaan. U heeft dan aanspraak op een uitkering uit uw werkland, m.a.w. u heeft aanspraak op een werkloosheidsuitkering uit Duitsland.

Meer info

Voor meer info over uw concrete situatie kunt u op www.grensinfo.nl uw persoonlijke profiel invullen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt u één van onze GrensInfoPunten raadplegen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt