Arbeidsrecht

Arbeidscontract

In een Duits arbeidscontract moeten een aantal zaken standaard opgenomen worden:

  • naam en adres van de werkgever,
  • datum aanvang en eventueel einde van het contract,
  • proeftijd en duur van de proeftijd,
  • waar het werk wordt uitgevoerd,
  • arbeidstijden,
  • vakantiedagen,
  • opzegtermijn,
  • hoogte van het loon.

Het is gebruikelijk dat, net als in België, ook geheimhoudingsplicht en andere relevante zaken in het contract worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld vervalbedingingen in het contract.

Werknemers met een handicap (met Schwerbehindertenausweis) hebben ontslagbescherming. Een werkgever kan een gehandicapte werknemer alleen met toestemming van het zogenaamde Integrationsamt ontslaan.

Zwangere vrouwen en moeders hebben ook extra ontslagbescherming, vaak ook tegen een tijdelijke vermindering van inkomen. De ontslagbescherming voor zwangeren duurt tot 4 weken na de bevalling. Meer informatie vindt u op de pagina zwangerschap/geboorte.

In de meeste arbeidscontracten wordt een proeftijd van 6 maanden met een opzegtermijn van 2 weken afgesproken. Echter, er kan een langere proeftijd met een langere opzegtermijn in het contract afgesproken worden.

Lonen

Het loon wordt door Tarifverträge (cao’s) of de individuele arbeidsovereenkomst bepaald. Vanaf 1 januari 2019 is het wettelijk minimumuurloon voor iedereen van 18 jaar en ouder € 9,19. In een aantal branches geldt een Tarifvertrag en kan een hoger minimumloon zijn vastgesteld. Voor bepaalde groepen gelden uitzonderingen, onder andere voor jongeren tot 18 jaar en gehandicapten.

Tarifverträge 

Collectieve paritaire Commissies gelden niet automatisch zoals in België, voor alle werknemers van een branche, maar alleen voor degenen die lid zijn van een Duitse vakbond die de paritaire Commissie afgesloten hebben. Ook geldt deze paritaire Commissie alleen voor werkgevers die erbij aangesloten zijn. In de praktijk confirmeren zich toch veel werkgevers eraan. In Tarifverträge is voor de meeste werknemers het aantal verlofdagen hoger dan het wettelijke aantal verlofdagen.

Ziekmelden

Bij ziekte moet de werknemer zo snel mogelijk aan zijn werkgever meedelen dat hij ziek is en hoelang dit vermoedelijk gaat duren. Wanneer hij zich niet op tijd ziekmeldt dan kan tot gevolgen hebben dat hij op staande voet ontslagen wordt.  Over de ziekmeldingsprocedure kunt u hier meer lezen.

Ouderschapsverlof

Tijdens ouderschapsverlof kunnen ouders vrijgesteld worden van arbeid, zonder dat het loon doorbetaald wordt. De arbeidsverhouding blijft bestaan. Deze regeling geld tot dat het kind 3 jaar is.

Opzegtermijnen

Een arbeidscontract kan door de werknemer met een opzegtermijn van 4 weken iedere 15e van de maand of aan het eind van de maand worden opgezegd. Bij de berekening van het aantal gewerkte jaren, worden gewerkte periodes voor het 25e levensjaar buiten aanmerking gelaten.

Voor werkgevers gelden langere opzegtermijnen voor werknemers vanaf een tweejarig dienstverband:

Duur dienstverband Duur opzegtermijn
0 tot 2 jaar 1 maand
2 tot 5 jaar 2 maanden per eind van de kalendermaand
5 tot 8 jaar 3 maanden per eind van de kalendermaand
8 tot 10 jaar 4 maanden per eind van de kalendermaand
10 tot 12 jaar 5 maanden per eind van de kalendermaand
12 tot 20 jaar 6 maanden per eind van de kalendermaand
vanaf 20 jaar 7 maanden per eind van de kalendermaand

De opzegtermijn moet schriftelijk plaatsvinden. Het hoeft niet aangetekend opgestuurd te worden, het kan ook persoonlijk overhandigd worden. Indien u tegen de opzegging (Kündigungsschutzklage) voor het Gerecht bezwaar wilt aantekenen, heeft u hiervoor 3 weken na kennisname de tijd.

Gewerkschaften

Wanneer u in België lid bent van de CSC-vakbond,  dan kunt u in Duitsland door een DGB-Rechtsschutz juridisch vertegenwoordigd worden. Informeert u zich bij de andere vakbonden of dit in uw situatie ook het geval is.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt