werkloosheid

In onderstaande animatie wordt u geïnformeerd over de regels bij werkloosheid als u grensganger bent:

 

 

Als u grensganger bent en volledig werkloos wordt, kunt u bij de bevoegde instantie in Belgie, de VDAB binnen 7 kalenderdagen inschrijven en bij de bevoegde uitbetalingsinstelling een werkloosheidsuitkering aanvragen. Bevoegde instanties zijn de hulpkassen voor werkloosheid of voor vakbondsleden de vakbonden (de RVA voert vervolgens de berekening uit) Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met het Duitse arbeidsrecht.

Voorwaarden

Om aan de eisen te voldoen, telt Belgie de verzekerde tijdvakken in het buitenland en de Belgische verzekerde tijdvakken bij elkaar op. U hebt daarvoor het formulier PDU1 nodig. Dit formulier vraagt u aan bij de Agentur für Arbeit waar uw Duitse werkgever is gevestigd. Uw Duitse werkgever is verplicht u bij ontslag een Arbeitsbescheinigung te geven. Hebt u nog geen PDU1, maar wel de Arbeitsbescheinigung? Dan kunt u waarschijnlijk op voorschotbasis uw Belgische werkloosheidsuitkering ontvangen.
Het komt regelmatig voor dat een werkgever een ontslagvergoeding (Abfindung) aanbiedt, zodat u eerder met het ontslag instemt. Houdt er rekening mee dat als u hierdoor eerder werkloos wordt en de opzegtermijn niet wordt aangehouden, u geen recht hebt op een Belgische werkloosheidsuitkering. Het is dus ook heel belangrijk bij een ontslag in Duitsland dat ook wordt gekeken naar de voorwaarden waar in de Belgische uitkering aan wordt getoetst.

Uitzonderingen

Een uitzondering wordt gemaakt voor degene die niet elke dag of minstens 1 keer per week naar Belgie terugkeerde. In dat geval kunt u kiezen waar u de uitkering aanvraagt. Als u in Duitsland de uitkering aanvraagt moet u wel gedurende die tijd in Duitsland verblijven. Mocht u vervolgens alsnog terug willen keren naar Belgie, bestaat de mogelijkheid om de Duitse uitkering voor maximaal 3 maanden mee te nemen naar Nederland. Deze periode kan eventueel worden verlengd met maximaal 3 maanden. Hiervoor hebt u het formulier PDU2 nodig van de Agentur für Arbeit. Een van de voorwaarden is dat u de Duitse werkloosheidsuitkering minimaal een maand in Duitsland ontvangt.

Als u meteen naar Belgie rerugkeert kunt u ook uw uitkering in Belgie aanvragen met dezelfde voorwaarden als beschreven bij de grensganger.

Als u gedeeltelijk blijft werken in Duitsland, of uw arbeidscontract wordt tijdelijk opgeschort door onvoorziene omstandigheden zoals brand, vorst of economische teruggang, dan moet u in Duitsland bij de Arbeitsagentur uw uitkering aanvragen. Het is mogelijk dat u, om uw Belgische arbeidsverleden te bewijzen, een PDU1 van Belgie nodig hebt.

Faillissement

Bij een faillissement van de werkgever in Duitsland hebt u in eerste instantie recht op loondoorbetaling door de Agentur für Arbeit gedurende de opzegtermijn, het zogenaamde Insolvenzgeld. Deze uitkering kunt u aanvragen bij de Arbeitsagentur waar uw werkgever onder valt. Na afloop van deze uitkering bent u werkloos en kunt u in Belgie een werkloosheidsuitkering aanvragen.

PDU1 aanvragen

De PDU1 kunt u aanvragen bij de Agentur für Arbeit waar uw werkgever is gevestigd. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden en inleveren bij deze Arbeitsagentur. Mocht u een PDU1 van Belgie nodig hebben, dan kunt u die via de RVA aanvragen.

 

 

 

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt