Ziektekosten/ziekengeld

Waar moet u een Ziektekostenverzekering (zorgverzekering) afsluiten?

Als u in Duitsland werkt, bent u tegen ziektekosten in Duitsland verzekerd. Duitsland kent drie soorten ziektekostenverzekeringen: een verplichte, een vrijwillig verplichte en een particuliere ziektekostenverzekering. Bent u werknemer, dan bent u verplicht verzekerd, tenzij uw brutoloon meer is dan € 59.400,- per jaar. Als uw loon hoger is, dan kunt u kiezen tussen een vrijwillig verplichte verzekering bij een Krankenkasse en een particuliere verzekering. Het nadeel aan een particuliere zorgverzekering is dat u geen gebruik kunt maken van de gezondheidszorg in België.

Als u verplicht of vrijwillig verplicht verzekerd bent, kunt u zich in Duitsland aanmelden bij een Krankenkasse. Hier vindt u een overzicht van de Duitse Krankenkassen (Let op: sommige werken alleen regionaal). Deze Krankenkasse zorgt voor het formulier S1 (voormalig E106). Hiermee kunt u zich aanmelden bij een mutualiteit in België voor een Belgische verzekering. Als grensarbeider kunt u dan gebruik maken van de zorg in België via deze verzekeraar. U hebt dan in België recht op dezelfde zorg als iemand die in België verzekerd is. Verschil is dat u hiervoor geen premie hoeft te betalen, naast mogelijke lidmaatschapsgelden en aanvullende verzekeringen. U kunt dan gebruik maken van de Duitse zorg, zoals het in Duitsland gebruikelijk is en van de Belgische zorg zoals het in België gebruikelijk is.

Meeverzekerde gezinsleden

Als u geen partner hebt of uw partner geen eigen inkomen heeft worden uw partner en eventuele minderjarige kinderen met u meeverzekerd. Ook zij krijgen dan een verzekering bij een mutualiteit in België en kunnen gebruik maken van de zorg in België. Als uw partner een eigen verzekering heeft in het woonland dan zijn uw partner en kinderen alleen in België verzekerd.

Ziekengeld

De Krankenkasse betaalt ook ziekengeld als u langer dan 6 weken ziek bent. Uw werkgever betaalt de eerste 6 weken het loon door. Het ziekengeld is 70% van het loon. LET OP: als u zich particulier verzekert, dan moet u ook een ziekengeldverzekering afsluiten! Het ziekengeld in Duitsland wordt maximaal 72 weken betaald.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt