Wonen in Duitsland, werken in België

Werknemers in België betalen hun loonbelasting (bedrijfsvoorheffing / Berufssteuervorabzug / précompte professionnel) in België. Dat geldt ook, wanneer u in Duitsland woont en in België werkt. Grensgangers kunnen onder bepaalde voorwaarden ook aftrekposten (déduction fiscal) en andere belastingvoordelen (tegemoetkomingen/avantage fiscal) van het Belgische belastingstelsel doen gelden. Dat hangt ervan af, of tenminste75% van uw inkomen in België wordt belast.

Wanneer u in Duitsland woont en in België werkt, valt u onder het Belgische sociale verzekeringsrecht.  Dat wil echter niet zeggen, dat u alle aanspraken in Duitsland verliest. Enige zaken zijn geheel anders geregeld, maar sommige dingen blijven gelijk. Wanneer u bijvoorbeeld in België tegen ziektekosten verzekerd bent, kunt u desondanks over uw Duitse ziektekostenverzekering aanspraak maken op de vergoedingen van de Duitse ziektekostenverzekering en verder naar uw arts in Duitsland gaan. Daartoe moet u zich premievrij in een Duitse ziektekostenverzekering aanmelden.  

In het geval, dat u volledig werkloos wordt, moet u in Duitsland uw werkloosheidsuitkering aanvragen.

Wanneer u kinderen heeft en uw partner (of een andere ouder) in Duitsland werkt, zal met prioriteit de Duitse kinderbijslag worden uitbetaald. Het kan zijn, dat u over de Belgische gezinsuitkering ook een aanvulling ontvangt, wanneer de kinderbijslag daar hoger is. Wanneer uw partner niet werkt en geen uitkeringen in Duitsland ontvangt, bestaat met prioriteit het recht op Belgische kinderbijslag. Voor het geval, dat de Duitse kinderbijslag hoger is, ontvangt u een aanvulling uit Duitsland. Dit geldt ook, wanneer u een alleen- opvoeder bent en er in Duitsland geen andere persoon met aanspraken is.

Wanneer u in België werkt, bouwt u een Belgisch pensioen op (Rustpensioen/pension de vieillesse). Een soort bedrijfspensioen of groepsverzekering komt in België steeds vaker voor. Voor het eventuele recht op een weduwen pensioen moet men getrouwd zijn geweest.

Algemene informatie over werken in een ander EU-land

Wanneer u in meerdere landen werkt, kunnen voor u andere regels gelden, zowel voor de verplichting tot sociale verzekeringen als ook voor de belastingen. In zulke gevallen raden wij u aan, contact met het team GWO of met een grensinformatiepunt in uw omgeving op te nemen en een persoonlijke adviseringsafspraak te maken.

Heel veel informatie over wonen en werken in een ander EU-land vindt u ook op deze website: In het buitenland wonen en werken.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt