Belastingen

In welk land betaalt u belasting?

Dit wordt geregeld in het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en Duitsland.

U betaalt in België belasting over het inkomen dat u in België verdient. Hier kunnen enkele uitzonderingen op zijn, kijk voor meer informatie over deze uitzonderingen onder het kopje “detachering”.

De hoogte van het door u te betalen bedrag aan belasting is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo is onder andere van belang of u zogenaamde “personen ten laste” heeft.

Als uw partner bijvoorbeeld een laag (of geen) inkomen heeft of als u kinderen ten laste heeft hoeft u minder belasting te betalen.

België houdt bij grensarbeiders niet altijd rekening met de persoonlijke situatie. Dit is afhankelijk van of uw inkomen voor 75% of meer belast is in België. Pas wanneer dat zo is hebt u recht op dezelfde fiscale voordelen als een inwoner van België.

 

In welk land moet u belastingaangifte doen?

Mogelijk moet u zowel in België als in Duitsland belastingaangifte doen. U bent verplicht zelf een aangiftebiljet in België aan te vragen.

In België geeft u uw Belgische inkomen aan als niet-ingezetene. Uw (netto) Duitse inkomen vermeldt u ter beoordeling van de 75% norm. In Duitsland doet u aangifte over uw wereldinkomen en vermeldt u wat u in België heeft verdiend, naast enig ander Duits inkomen. U wordt in Duitsland niet nogmaals over het Belgisch inkomen belast.

U vraagt uw Belgisch aangiftebiljet aan via de website van de Fiscale Overheidsdienst Financiën.

 

Kunt u uw hypotheekrente in mindering brengen op uw inkomen?

In tegenstelling tot Duitsland heeft België wel een mogelijkheid tot aftrek van de hypotheekrente voor uw eigen woning. Niet iedereen komt in aanmerking voor deze “woonbonus”, zo moet ook hier 75% van uw inkomen in dat kalenderjaar belastbaar zijn in België. Daarnaast zijn er andere belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden, vooral het jaar van aankoop van de woning is van belang.

 

Netto inkomen

Er zijn verschillende online mogelijkheden om in België een berekening van het te verwachten netto inkomen te maken. Hierin kunt u ook rekening laten houden met fiscale voordelen zoals de kinderen ten laste. Andere aftrekposten zijn hierin niet mee te nemen omdat deze slechts bij de fiscale aangifte te gelde worden gemaakt, niet al bij de bedrijfsvoorheffing.

 

Detachering

Als u in België tewerkgesteld wordt door uw Duitse werkgever (of uitzendbureau) kunnen andere regels op u van toepassing zijn. Het is dan mogelijk dat u nog onder het belasting- en/of sociale zekerheidsstelsel van uw woonland valt.

We adviseren u in dit soort situaties contact op te nemen met het Grensinfopunt of Team GWO voor meer informatie.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt